Jednou skautem - vždycky skautem!

Skaut - český skauting ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti
ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E. T. Setona
a ze zásad stanovených zakladatelem skautského hnutí u nás profesorem A. B. Svojsíkem