Utíká to, utíká

Ani jsme se neohlédli a je za námi září – měsíc lovu. Bez ohledu na stavební práce v klubovně jsme na další stezku kmenové činnosti vykročili rázně a s několika nováčky, i když jejich počet zdaleka neodpovídá zájmu projevenému na akci „Volný čas na Trojce“

První víkendová výprava nás zavedla opět na Pankrác, kde jsme spali pod stanem na jedné pěkné zahradě. Bylo nás více než 20 a perfektně jsme si to užili. Seznámili jsme se s Malíčky a s Neználkem a plnili jejich úkoly. Byly jsme rozděleni do trojic a navštívili jsme zříceninu hradu Buben a zahráli si spoustu zajímavých a veselých  her. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Prázdniny skončily, nová stezka kmenů začíná

Na konci prázdnin absolvovali 3 z našich mladých vedoucích týden na vůdcovském kurzu a patří jim pochvala za dobrou reprezentaci naší party.
Včera jsme se po prázdninách sešli na akci Městské části Praha 3 „Volný čas na Trojce„, aby se o nás vědělo, a abychom ukázali, co všechno umíme. Sešlo se nás většina, nepřítomní byli omluveni a na první výpravu nás pojede 22, takže zhruba polovina. Řada členů přešla totiž na nové školy a mají tzv. „adaptační“ soustředění.
Klubovna je stále ve víru stavebních prací, ale přední část je použitelná. V klubovně budeme tedy, dokud to půjde s ohledem na počasí, schůzky jen zahajovat a zakončovat. Choďte proto včas.
Rádi přivítáme nováčky jak ve věku Bobrů (od 5 let), světlušek a vlčat (od 7 let) skautů a skautek  (od 11 do 13 let). Najdete nás každou středu od 16,30 do 18,30 hod. v naší klubovně.
Těšíme se na všechny nové kamarády a kamarádky.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Tábor sedmi kamínků

Letošní tábor byl táborem významných událostí.
První bylo postavení nové kuchyně, která se opravdu povedla a všem, kteří pomáhali, a nebylo jich málo, patří velké poděkování.
Poprvé s námi byli na táboře naši nejmladší předškoláci Bobři a pod vedením Míši a Švestky zvládali vše perfektně, program měli částečně vlastní a chodili brzo spát. Poděkování patří  Míše a Švestkovi za trpělivost a péči, statečným Bobrům za odvahu – Luki, Páťa, Ondra, Verča umííí.
Na tomto místě proběhl již 30. tábor,  a tak poděkování patří všem, kteří se o to v průběhu času zaloužili. Nejvíce Kráťovi, Pandovi a Hance, kteří byli na všech táborech. Díky také všem, kteří přijeli nebo chtěli přijet vzpomenout na své tábory u slavnostního ohně.
Tábor letos připravovali a vedli samostatně Olda, Agi a Kiki, dělali to dobře a zaslouží si obdiv a pochvalu.
A vlastně je potřeba poděkovat všem účastníkům, že dokázali vzít společně za práci když bylo třeba, že už se naučili dobře vařit, a že si vytvořili dobrou partu. Snad jim to vydrží co nejdéle. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Měsíc sazenic a měsíc růží

Naše činnost – klanovky i výpravy – pokračuje, i když momentálně máme z klubovny staveniště díky rekonstrukci domu a budování výtahu, který bude mít šachtu na chodbě naší klubovny.
Stanování na Pankráci
Nebylo protestní akcí vzhledem k současnému stavu klubovny, ale výpravou pod stany na Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Co bylo v měsíci trávy

V tomto měsíci proběhly hned dvě naše akce na které se hodně těšíme. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Měsíc vran

Měsíc jako každý jiný. Každou středu je v klubovně živo. Klid je naopak jen při pondělním modelaření s Kráťou. Výprava byla společná s rodiči , kteří společně s dětmi zachraňovali pro Shreka bažinu. Účast byla velká, zábava dobrá a Shrek dostal bažinu zpět. Děkujeme všem rodičům za účast a zappojení se do hry. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Únor – měsíc hladu

V tomto zimním měsíci jsme absolvovali jednu víkenodovou výpravu pro syny a dcery kmenů a jednu pro Ibirinoko.
Na té první jme se vypravili za Prahu s lany, karabinami, sedáky,  kladkou a kromě jiného jsme se za pomoci Aleše, Koksíka a Skukúma, který za námi přijel až z Brna, povozili na laně. To se nám moc líbilo.
Po sněhu nebylo ani památky, ale přes noc ho celkem hodně napadlo, a tak bylo jasné, že bereme „lopaty“ a hurá jezdit na Vítkov. Lanové i sněhové radovánky jsme si pěkně užili. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Měsíce dlouhých nocí a sněhu

Delší dobu se na našich stránkách neobjevovalo nic nového, to však neznamená, že bychom se uložili k zimnímu spánku. Konec roku jsme společně, jako každý rok, strávili na zimním táboře. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

PF 2019

Prožijeme skutečně dobrý život budeme-li pomáhat jeden druhému.

Přejeme všem lidem dobré vůle, skautům i neskautům, synům i dcerám našich kmenů a jejich rodičům, kamarádům, známým pohodové vánoční svátky. Do nového roku hodně zdraví, splnění všech přání, suchou stezku pod nohama a modrou oblohu nad hlavou.
Středisková rada Gatagewy.
P.S.
První schůzka v novém roce bude ve středu 9. 1. 2019 v obvyklý čas a na obvyklém místě. Těšíme se na všechny.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Měsíce bláznů a dlouhých nocí

Čas rychle letí a než jsme se otočili je tady konec roku 2018.  Bylo toho mnoho na práci, a tak se na našich stránkách dlouho neobjevila žádná aktualizace.
Mimo klanovek a výprav jsme připravovali naši tradiční vánoční akci, kdy se sejdeme již v pátek v klubovně, dokončíme přípravy, ozdobíme stromek, postavíme do výlohy skautský betlém…
V sobotu ráno pak jdeme na tradiční místo ozdobit stromek pro zvířátka. Za tu spoustu let co tuhle tradici držíme jsou z původně malých smrčkům už docela vzrostlé stromy.
Odpoledne se pak sejdeme v klubovně u stromečku s rodiči a kamarády. Každý klan předvede co si připravil, posedí se s kytarou, rozdají dárky. Jako každý rok se všechno povedlo a bylo to fajn. A  tak, jako každý rok, se odvážní vydávají na Zimní tábor, aby zde společně strávili poslední den roku a první dny roku nového.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář