Indiánskou stezkou

Kronika letního tábora  Gatagewy, Malonty – Meziříčí 4. – 23. 7. 2016

Letošní tábor se opravdu vydařil. Motivací táborového programu byla „Cesta pro oheň štěstí“ a indiánské pohádky. Na přípravě programu se podílela nejen Rada starších, ale také členové klanu Ibirinoko, kteří jsou i rádci klanů (družin).
A dlužno říct, že všichni odvedli výbornou práci jak při budování tábora, tak přípravě programu a práci s klany.

I když nám třetinu tábora nepřálo počasí a bylo deštivo, byla pohodová atmosféra a stále bylo co dělat, vždyť nejsme z cukru ani ze soli. Účastníci tábora obstáli na jedničku, jen by pro příště bylo třeba, aby jim všechno netrvalo déle než je nutné. Tak by totiž byl čas udělat program ještě pestřejší než byl.

Chodili jsme na celodenní výlety, došlo i na kultovní Cetviny, vyráběli jsme indiánskou keramiku, luky, šípy, indiánské péřové ozdoby, zkoušeli barvit látku přírodními barvivy, hráli jsme vypečené hry a trénovali lacrosse…..
Letos jsme také oslavili 25. výročí činnosti našeho střediska, po dlouhé době vzplanuly sněmovní ohně a byl udělen šlechtický stupeň lesní moudrosti, byly složeny vlčácké, světluškovské i skautské sliby. Výběr fotografií naleznete zde

https://goo.gl/photos/MtTxqvMGqiBVcT2e9

Kdo by si chtěl o průběhu tábora přečíst podrobněji, může pokračovat ve čtení dále. Je zde k dispozici stručná kronika jednotlivých dní, výsledky v soutěžích i pořadí celkové, a pro všechny zvědavé (asi hlavně maminky) i jídelníček.

SESTAVA: Rada starších: Panda, Hanka, Kráťa, Koksík, Chmura
Ibirinoko: Agi, Kikina, Olda, Brčál
Klan hnědé vydry: Bóďa, Cibi, Míša, Kačitanka, Kája, Mariánka
Klan šedé sovy: Radka, Agáta, Linda, Karolínka, Florence
Klan hnědého rysa: Kapsa, Franta, Vašík, Honzík
Klan černého orla: Vráťa, Honza, Přemek, Bůr, Vojta

Pondělí 4.7.2016
Na sraz přišli všichni včas, třebaže některým komplikovala situaci dlouhodobá výluka na trase metra „C“.  Vzhledem k tomu, že jsme měli místenky pohodlně jsme se usadili. Dostali jsme možnost seznámit se s legendou k letošnímu táboru, která vyprávěla pověst o Ohni štěstí, který se lidem ztratil, protože je ovládlo sobectví a nepřátelství.
Existovala ale možnost vydat se do hor kde moudrý stařec opatruje ptáka Phoenixe od kterého by odvážní a nesobečtí lidé mohli přinést oheň štěstí zpět pro všechny.
Legenda pravila, že se odvážlivci,kteří se chtějí vydat na cestu se sejdou 5. dne měsíce bouří se sachemem Antepu-wi na obřadním místě v letních lovištích kmenů.
Tentokrát jsme trasu Praha-Kaplice projeli bez výluky a dorazili včas“! Autobus nás dovezl do Meziříčí, a to už zbývá jen kilometr k táboru.
Víkendová přípravka odvedla opravdu vynikající práci – tábor byl až na maličkosti hotov. Naším úkolem bylo zařídit si tee-pee, tzn. Vyplést postel, vyrobit si ráhýnka na věci, udělat si ohniště…. Vrhli jsme se na to s chutí a večer už každý spal na své postýlce v provozuschopném tee-pee.

Úterý 5.7. 2016
Heslo dne
: Mluv jen tehdy, jsou.li tvá slova lepší než ticho
Služba: Rysi Hlídky: Vydry
Jídelníček
Snídaně
: chleba s marmeládou, čaj Svačina: meloun Oběd:  květáková polévka, brkuba Svačina: chléb, rybičková pomazánka, okurka Večeře: těstoviny na sladko
Vstávali jsme do slunného rána a vše již šlo jako v normálním táborovém dni. Budíček, rozcvička, chvilka pro otužilce, a potom činnosti, které povedou k definitivnímu dokončení stavby tábora, abychom ho mohli zahájit naším tradičním způsobem – slavnostním ohněm a zapálením prvního ohně v týpích.
Dopoledne jsme společně shromažďovali dřevo na nové lavičky k táborovému kruhu, na hranici pro zahajovací oheň, a samozřejmě také na topení. Polední klid jsme strávili vodními radovánkami v potoce a dále pokračovali v práci. Sběr smůly a výroba pochodní (fakulí), dokončení vybavení obřadního tee-pee, vztyčení stožáru.
Už to vypadalo, že vše opravdu stačíme, ale pracovní morálka nějak poklesla, takže přece jen něco zbylo i na zítra. Zejména dívčí část tábora chytla „lenora“, nejvíce Kačitanku s Ráďou. Bojovníci nezůstali pozadu a Honza s Vráťou proměnili kopání díry na stožár v souboj lopatkami.
Přišel večer, kdy jsme se měli shromáždit na obřadním místě, abychom se setkali se Sachemem Antepu-wi, který nás spolu s Radou starších bude připravovat na cestu za Ohněm štěstí.
Sešli jsme se u táborového kruhu v indiánském oblečení a byli jsme podrobeni zkoušce „přímého zraku“. Každý z nás se mu musel vydržet zpříma  dívat do očí aniž by pohledem uhnul. Tak měl každý prokázat čisté svědomí a úmysly. A po náročné zkoušce, i když dle popisu tak nevypadá, honem spát.

Středa 6.7.2016
Heslo
dne: Nejvyšší moudrosti se musí každý naučit sám. Nelze ji naučit slovy
Služba: Orli Hlídky: Sovy
Jídelníček
Snídaně:
pudink, ovoce, piškoty, čaj Svačina: banán Oběd: kuřecí vývar s nudlemi, kuře s rýží Svačina: chlupatec Večeře: milánské špagety
Ráno nás už čekal krojovaný nástup ke vztyčení vlajky a také první bodování pořádku v tee-pee. Po něm jsme se pustili do detailů chybějících k dokončení tábora, aby mohl večer být zahajovací oheň.
Znamená to upravit ještě táborový kruh, vykopat popelovku… Vše se tentokrát podařilo, a tak večer vzplanul náš první letošní oheň. Jako program si každý klan připravil scénku s tématem vzpomínky na minulý tábor a přečetli jsme si první dvě indiánské pohádky „Jak Irokézové děkují“ a „Ohnětvůrce a Usmiřovatel.“
Indiánské bajky a pohádky tvoří letos motivaci táborové hry. Po ukončení ohně Ignor zapálil ve všech týpích, fakulí zapálenou ze zahajovacího ohně, oheň. To znamená méně práce a více her, a také možnost po libosti topit v tee-pee, samozřejmě za dozoru.

Čtvrtek 7.7.2016
Heslo dne:
  Nádherné je jasné nebe a zelená tráva, avšak nádhernější je mír mezi lidmi. Služba: Vydry Hlídky: Rysi
Jídelníček Snídaně:  chléb s čokoládou, melta Svačina: jablko  Oběd: chléb s česnekouvou pomazánkou Svačina: jizerka Večeře: bramboráky
Opět jsme se probudili do slunečného rána po velmi chladné noci. Po snídani byl nástup v tričkách a se sbalenými věcmi na celodenní výlet.
Vyrazili jsme směr Malonty a odtud přes Hodonický vrch zpět do tábora. Cestou jsme soutěžili s míčem, hráli obligátní sledovačku, boj o trojnohy, vypukla šišková válka. Hledali jsme poklad a lidi.
Koksík, Vráťa, Brčál a Kapsa dostali 5 minut na to, aby se ukryli a my jsme je měli hledat. Našli jsme všechny mimo Koksíka, který se zamaskoval opravdu geniálně. Potom následovala cesta zpět do tábora zpestřená nanukem a limonádou, protože bylo velké horko.
Po návratu do tábora nás čekaly výborné bramboráky stvořené autorským kolektivem Chmura, Panda, Hanka. Po namáhavém dni jsem šli spát bez poradního ohně.

Pátek 8.7. 2016 Heslo dne: Oči živých lidí hovoří slovy, která jazyk nedokáže vyslovit
Služba: Sovy Hlídky: Rysi
Jídelníček
Snídaně:
dětský guláš (krupicová kaše) Svačina: jablko Oběd: květáková polévka, segedínský guláš s kmedlíkem Svačina: jogurt, rohlík Večeře: těstoviny na sladko Dnešní dopoledne patřilo plnění osobních úkolů po klanech. Máme za úkol plnit tzv. „wampumové zkoušky“ a počet splněných zkoušek pro nás znamená indiánskou poctu. Všichni na táboře máme za účast hodnost Wičasa, což znamená člověk. Kdo splní 2 zkoušky stává se Akičitou – bojovníkem, 4 zkoušky znamenají poctu Waope – lovec a 6 zkoušek z 8 znamená poctu Tirawa – bojový náčelník.
Zkoušky jsou odborky skauting a táborník, zručnost, zdatnost, dorozumívání, topografie, příroda, hráč.
Po dopolední svačině jsme soutěžili na téma pohádky „Proč je drozd tak plachý“. Soutěže připravila Agi a byli velmi vypečené. Kromě běhání a skákání nás čekala malá bojovka a za úkol jsme měli složit písničku, kterou zazpíváme u poradního ohně.. Nejlépe obstály klany hnědé Vydry a černého Orla.
Program po poledním klidu patřil rukodělkám, které jsou také součástí zkoušek. Vydry a Sovy vyráběly s Pandou indiánskou péřovou ozdobu  Rysi a Orli  s Chmurou šípy. Po svačině proběhly Letní hry kmene, tedy v podstatě sportovní olympiáda v tradičních i netradičních disciplínách, které tentokrát nachystal Olda, a moc dobře. V kategorii nejmladších se stal vítězem František, v kategorii střední Kája a mezi nejstaršími Vráťa.
Poradní oheň se také vydařil. Kromě jiného začalo také táborové zpravodajství Owanka, které si na poradní oheň připravoval pokaždé jiný klan. Sestávalo z denních novinek, výkladu hesla dne, krátkého sketche na 3 vylosovaná slova, intewiev a předpovědi počasí na další den.

Sobota 9.7.2016
Heslo dne:
Kdo nemá rád psy a děti, nestojí za to, aby se o něm vědělo.
Služba:
Rysi Hlídky:Vydry
Jídelníček
Snídaně:chléb s marmeládou, čaj Svačina: meloun Oběd: bramboračka, ovocné knedlíky Svačina: chléb s Rybičkovou pomazánkou Večeře: milánské špagety.
Po obyvklém zahájení dne jsme měli opět klanový program s cílem plnění wampumpvých zkoušek. Po dopolední svačině nás čekaly hry na téma pohádky „Jak dostal kondor šaty“, které připravil Olda.
Museli jsme zhotovit ptáčka z přírodního materiálu a naše výtvory pak ohodnotila „odborná porota“ složená z Pandy, Kráti a Vlka, který nás přijel spolu s Pattem na chvíli navštívit. Následovala soutěž v získávání oblečení.
Ovocné knedlíky byly super a po nich nastala „údržba“ – povinné sprchování (každý se může vysprchovat kdykoliv teplou vodou, tohle „pojistka“ vůči těm, kteří jsou na to líní) a praní. Kdo byl hotov mohl se věnovat tréninku indiánského sportu zvaného lacrosse. K tomu ještě stačili Orli a Rysi vyrobit péřové ozdoby a Vydry a Sovy šípy.
Na poradním ohni jsme se dozvěděli, že v pohádce o kondorovi zvítězily společně opět klany Vydry a Orli. Vydry předvedly pěkné zpravodajství zahájené večerníčkem na téma 3 slov „wampum-dáma-bylina“ Po písničkách a indiánské pohádce jsme šli spát.

Neděle 10.7.2016
Heslo dne: Jedním prstem ani oblázek nezvedneš
Služba: Orli Hlídky: Sovy
Jídelníček
Snídaně: vánočka, kakao Svačina: mrkev Oběd: zelňačka, bavorské vdolečky Svačina: jogurt, rohlík Večeře: těstoviny se špenátem
Dopoledne jsme šli uklízet na pilu odřezky a třísky, které jsme si potom odvezli na tábor na topení. Po svačině opět následoval klanový program.
Po obědě vypukla další tradiční soutěž „Tahatoka aneb Boj o bílé pero“. Připravila ji Agi a museli jsme kromě tradičního běhu s ešusem plným vody a s úkoly ještě přenášet vodu s pomocí nádob na hlavě, na noze, v ústech a potom v dlaních. Byla to velká legrace. V Tahatoce zvítězil klan hnědé Vydry a získal tak bílé pero na svůj klanový štít a mimořádný čin za vítězství v jednotlivecké soutěži získala Míša.
Po svačině byly naplánované rukodělky, ale Panda a Chmura museli cosi operativně řešit, a tak toho času jednotlivé klany zcela spontánně využily k plnění wampumových zkoušek. Také jsme v rámci zkoušek zkoušeli barvit bílou látku přírodními barvivy, leč výsledek byl zvláštní. Prostě to nějak nevycházelo. Den nám rychle utekl a už tu byl poradní oheň a po něm večerka.

Pondělí 11.7.2016
Heslo dne:
Člověk se musí popálit, aby se naučil, že má nechat oheň na pokoji.
Služba: Vydry Hlídky: Orli
Jídelníček
Snídaně:
chléb s čokoládou, čaj Svačina: jablko  Oběd: chléb s česnekovkou Svačina: jizerka Večeře: kuřecí polévka, knedlo, vepřo, zelo
Ráno jsme zjistili, že nám zmizelo Ibirinoko, a tak se velení museli ujmout jejich zástupci u klanů, tedy Kačitanka, Agáta, Přemek a Kapsa.
Klany vyrazily s Koksíkem a Kráťou na celodenní výlet  do Slepičích hor. Výpravu vedl Koksík. Nejprve jsme přebrodili potok a vydali se po cestě zvané „Benešovka“ do Benešova nad Černou. Cesta byla celá lesem, a to bylo příjemné, protože byl velmi parný den. V Benešově jsme každý dostali balenou ovocnou zmrzlinu a jako bonus lahev Dobré vody. Po chvíli cesty byla zastávka, abychom řekli, kde si myslíme, že jsme, jakou řeku jsme přešli a pod jakými stromy ležíme. Podobných aktivit bylo v průběhu výletu mnoho. Během další přetávky nám Kráťa vyprávěl legendu o Indiánovi, který propadl zlatu tak moc, že nakonec mu ruka zezlátla…
Konečně jsme dorazili k úpatí kopce zvaného Slepice a našli zde spoustu borůvek na kterých jsme si pochutnávali. Protože bychom se nikam nedostali byl vydán zákaz jejich konzumace. V polovině výstupu nás Kráťa nechal hledat svačinu – jizerky.
Došli jsme až pod horu Kohout na jejíž vršek jako dobrovolníci vystoupili jen Kráťa a Radka, my ostatní jsme pod vrcholem hráli „klacíky“. Ach ta lenost, co nechceme přemoct! Cesta zpět do tábora už probíhala bez větších zastávek a akcí. Všichni se drželi a šťastně do tábora k dobré večeři dorazili.
Po večeři přišla bouřka, a tak jsme místo poradního ohně chvíli poseděli v jídelně s kytarou a poté se unavení odebrali spát.

Úterý 12.7.2016
Heslo dne:
Když doneseš do wigwamu hořící větev, na kouř si nestěžuj
Služba: Sovy Hlídky: Orli
Jídelníček
Snídaně:
porridge Svačina: banán,  Oběd: zelňačka, čočka, vejce, okurka Svačina: chléb, ředkvičková pomazánka Večeře: rizoto
Pršelo celou noc a ráno ještě chvíli. Nástup už byl bez deště a dopoledne jsme se vypravili společně na dřevo, abychom měli nejen čím topit, ale také z čeho postavit obřadní ohně –výroční, sněmový a slibový, závěrečný.
Po poledním klidu byly soutěže na motivy pohádky „Malí lidé“ které připravil Koksík.
Po svačině jsme vyráběli s Pandou luky, protože Chmura byl též pryč.
Bylo to odpoledne plné sporů a hádek neboť členové klanů odmítali poslouchat zástupce rádců. Ale to se brzo spravilo při další společné činnosti.
Po večeři se vrátilo Ibirinoko z dvoudenního putování s Chmurou po Novohradských horách. Na závěr ho cvičně muselo přinést na nosítkách jako zraněného, a to i přes potok.  To už se ale zase dalo do vytrvalého deště, a tak poradní oheň opět odpadl.

Středa 13.7.2016
Heslo dne:
prožijete skutečně dobrý život budete-li pomáhat jeden druhému.
Služba: Rysi Hlídky: Vydry
Jídelníček
Snídaně:
chléb s marmeládou, melta Svačina: okurka Oběd: čočková polévka, brkuba Svačina: jogurt, rohlík Večeře: koprovka s vejcem, knedlíky
Ráno pršelo, takže nebyla rozcvička, ale ti co chtěli  otužileckou wampumovou zkoušku se šli namočit do potoka.
Dopoledne patřilo dodělávání luků, šití váčků na medicínu a keramice, kterou budeme vypalovat po indiánsku v zemi. Keramika se protáhla do odpoledne, a tak někteří dodělávali, jiní šli na smůlu na fakule.
Na odpoledne byla naplánována další tradiční soutěž „Bílý náčelník“, ale jelikož nám počasí stál nepřálo, dělaly si klany svůj program.
Při plnění wampumových zkoušek získali jako první poctu Akičita Přemek, Agáta a Kačitanka.
Večer byl, navzdory dešti, poradní oheň na kterém se dohnalo zameškané zpravodajství Owanka.

Čtvrtek 14.7.2016
Heslo dne:
Sobecký člověk je osamělý a jeho neudržovaný oheň skomírá
Služba: Orli Hlídky: Sovy
Jídelníček
Snídaně: pudink, ovoce, piškoty Svačina: banán Oběd: pórková polévka, guláš s těstovinami Svačina: chléb, rybičková pomazánka Večeře: bramborové šišky se strouhankou
Ráno opět pršelo, a tak odpadla rozcvička a byl posunutý budíček. Po snídani nastalo společné focení v krojích. Díky dešti je foto originální, protože jsme ho pořídili v obřadním tee-pee.
Déšť nepřestával, tak jsme alespoň měli další čas na plnění vampumových zkoušek se svými rádci.
Odpoledne jsme navzdory dešti vyrazili na dřevo. Blíží se totiž náš výroční oheň.
Poradní oheň jsme také uspořádali a po něm se mohli dobrovolníci podrobit zkoušce zlaté ruky, která spočívala v tom, dojít k sauně a vzít si lístek s obrázkem zlaté ruky.
Trochu smutné bylo, že zkoušku podstoupilo jen málo lidí, asi proto, že nemuseli, a to není dobré vysvědčení. Odvážnými byli Bóďa, Kačitanka, Míša, Agáta, Kapsa, Vráťa, Přemek, Honza a Ibirinoko.

Pátek 15. 7. 2016
Heslo dne
: Žij svůj život tak, aby se strach ze smrti nevkradl do tvého srdce.
Služba: Vydry  Hlídky: Rysi
Jídelníček
Snídaně: dětský guláš Svačina: jablko  Oběd: chléb, česnekovka  Svačina: horalka Večeře: Kuřecí polévka, ovocné knedlíky
Ráno už nepršelo, ale bylo celkem zima. Na nástup jsme šli už připraveni na výlet. Naším cílem budou Cetviny, což je tradičně vyhlášený cíl táborových výletů, ke kterému se dá dospět různě dlouhou cestou. Vzhledem k vysokému počtu „prvochodců“ byla pro obnovení tradice zvolena přímá, nejkratší trasa.
V Cetvinách se v minulosti nacházel zničený kostel a celnice, nyní se zde nachází opravený funkční kostel a zničená celnice. Inu, koloběh života.
Všichni statečně šlapali, včetně nejmladší Florence (5 let). Hry se hráli také, ale většinou ty, které lze hrát za chůze, protože ujít těch celkových 28 km nebyla legrace.
Utrmácení jsme přišli do  tábora, a to hlavní skupina v půl deváté večer, skupina „hlemýžď“ o půl hodiny později. A s ní i náš první host na zítřejší slavnostní oheň – Přéma.

Sobota 16.7. 2016
Heslo dne:  Kdo je jednou nohou v kanoi a druhou ve člunu, spadne do řeky.
Služba: Sovy  Hlídky: Orli
Jídelníček: Snídaně: Vánočka, melta Svačina:  nektarinka Oběd: pórková polévka, kuře na paprice, knedlíky  Svačina: jogurt, rohlík  Večeře: bramborový guláš
Dnešní den bude dnem návštěv, protože večer vzplane oheň k příležitosti 25. Výročí založení našeho střediska „Gatagewa“ na který přijali pozvání někteří bývalí členové. Dopoledne jsme věnovali dotažení příprav na oheň, povinné očistě a „údržbě“ nohou po včerejším pochodu.
Během dopoledne dorazili Pája, Hřib, Goran a Anna se synem Edou (9 měsíců), Eva  s partnrem Alešem a Lukáškem (2 roky), Žába a Bobr se Zuzankou (3roky) a Žanetkou (1rok), odpoledne pak ještě Králík.
Odpoledne proběhla soutěž podle pohádky „Jak se dva indiánští chlapci hádali“, kterou připravil Brčál, stejně jako odpolední tradiční soutěž „Bílý náčelník“. V kategorii Ohně zvítězil Kapsa, v kategorii Plameny Přemek a v kategorii Plamínky Bůr.
Večer vzplanul výroční oheň u kterého kromě scének dostali slovo i hosté, aby se představili a zavzpomínali na svá léta v oddílech.
Na závěr Panda předal hostům a členům vedení Gatagewy, včetně Ibirinoka, specielní odznáček zhotovený k této příležitosti a poděkoval jim za činnost, pomoc i přízeň.
Je to limitovaná, číslovaná edice a ke každému odznáčku je i glejt.
Oheň se vydařil, počasí nám přálo, a tak se všem dobře  usínalo.

Neděle 17. 7. 2016
Heslo dne:
Pokud se lidské srdce vzdálí od přírody, zatvrdí se.
Služba: Rysi Hlídky: Vydry
Jídelníček
Snídaně: porridge, čaj Svačina:borůvkový koláč, okurka Oběd: pórková polévka, bavorské vdolečky
Dnes ráno opět pršelo, ale rozcvička byla a někteří šli dobrovolně i do potoka.
Dopoledne byl klanový program a návštěvy se pomalu rozjížděly domů. Pája nám odvezl i Dášu.
A po obědě to přišlo. Odchod na robinzonádu! Za vzorné zabalení věcí, osobní věci v pořádku, šestku uzlů do minuty, kámen určité váhy, hvězdu, kimovku, morseovku jsme mohli získat jídlo – brambory, mouku, olej, vejce, bramborové těsto, ovesné vločky, mléko, cukr, sůl, čaj.
Vodu jsme mohli získat pokud se nám podařilo si svými vyrobenými luky a šípy prostřelit igelitový pytel s vodou a nachytat ji do kotlíku .Pak už jsme se mohli odebrat do lesa, kde si vybudujeme přístřešky.
Vydry a Rysi šli na svá tradiční místa v přístřeškovém lese, Orli k bývalému seníku a Sovy na mýtinku nad táborem. Třebaže střídavě pršelo podařilo se nám vybudovat přístřešky aniž bychom si namočili věci, uvařili jsme si večeři, podali hlášení vysílačkou a šli spát.

Pondělí 18. 7. 2016
Ráno jsme nalezli instrukce, že se máme vydat na cestu k „mohyle smrti“pro poklad. Znamenalo to dojít na Bezejmenný kopec, kde jsme v úkrytu našli váček s dublony. Potom jsme se vrátili do přístřešků a začali plnit další úkoly a připravovat se na potlač – indiánskou slavnost s dárky.
Večer jsme dostali za úkol po setmění proniknout do  obřadního tee-ee pro nějakou věc a další pokyny. Ti, kteří zůstali v táboře nás samozřejmě chytali.
V obřaďáku byla pro každého jizerka a pokyn, že se máme v úterýdo 8,00 hod. nepozorovaně dostat do tábora.

Úterý 19. 7. 2016
Heslo dne:
Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.
Služba: Orli Hlídky:Sovy
Jídelníček
Snídaně: dětský guláš Svačina: ovocný salát  Oběd: kuřecí polévka, svíčková, knedlíky Svačina: chléb s ředkvičkovou pomazánkou Večeře: milánské špagety
Ráno už konečně zase svítilo sluníčko. A jak klany zvládly nepozorovaný návrat do tábora? Orli se vrátili už v noci a spali v tee-pee. Rysi vstali brzičko, vše uklidili a v pohodě došli do tábora a do svého příbytku. Vydrám se to podařilo minutu před vypršením daného limitu. Sovy si zřejmě vzaly pouze sušenky a vzkaz si nepřečetly, a tak se dostavily až na svačinu a úkol tak nesplnily.
Po nástupu začal „den letectva“ zvaný též „letecký den“ tzn. generální úklid, praní a sušení před balením
Odpoledne jsme hráli hru podle pohádky „Jak se indiáni naučili léčit“, kterou připravila Kikina. Po svačině pak vypuklo dlouho očekávané a oblíbené Safari, které si skoro všichni užili. Ukončila ho až večeře a den jsme po nástupu zakončili poradním ohněm.

Středa 20. 7. 2016
Heslo dne:
Ukradené jídlo nikdy neutiščí hlad
Služba: Rysi
Jídelníček:
Snídaně: pudink, ovoce, piškoty Svačina: banán Oběd: květáková polévka, kuře s bramborem Svačina: jogurt, rohlík  Večeře: bramborové šišky se strouhankou.
Ráno bylo hezky a teplo, a tak jsme se začali připravovat na shození tee-pee, abychom je suchá dovezli do Prahy.
Balili jsme věci, rozplétali postele, uklízeli ohniště, rušili rahýnka. Připravovali jsme se na přestěhování do přístřešků v lese za dřevárkou.
Tahle činnost signalizuje konec tábora. Odpoledne se skutečně skládala tee-pee, protože podle předpovědi by mělo další den pršet.
Večerní program se stal pro mnoho synů a dcer kmene významným. Po třech letech opět vzplanul sněmovní oheň a konal se 34. Sněm kmene Arrendahronon a 62. Sněm kmene Meherin. U Huronů se stali Mikany Olda, Brčál a Přemek,  ve kmeni Meherin Agáta a Kačitanka. Na stupeň Ranger postoupila Kikina  a Agi dosáhla šlechtického stupně lesní moudrosti Sagamor. Je to poprvé od roku 2009.
Po ukončení sněmu nastala slavnostní chvíle pro Bůra, Frantu a Vašíka, kteří skládali vlčácký slib, dále pro Lindu, Agátu, Karolínku a Míšu,které složily slib světlušek a  nakonec pro Přemka a Kapsu, kteří složili skautský slib.Nastala naše první noc v přístřešcích a hlídky už nejsou

.Čtvrtek 21. 7. 2016
Heslo dne:
Když jde o skutečnou pohostinnost není třeba mnoha slov.
Služba: Sovy
Jídelníček
Snídaně+svačina: pudink, piškoty, ovoce  Oběd: pórková polévka, čočka, vejce,okurka Svačina: banán Večeře: těstoviny na sladko
Po včerejším ohni byl posunutý budíček, a tak snídaně splynula se svačinou.
Dopoledne nám Chmura ukázal, jak připravit indiánskou pec na vypalování keramiky v zemi.
Potom jsme se připravovali na potlač. Každý klan měl mít dvě soutěže pro ostatní, dárky a navíc dva lidi mající něco stejného a každý klan dostal předmět a místo kam ho během potlače nenápadně ukrýt.
Úkolem bylo svá „dvojčata“ a svůj úkol uchovat v tajnosti a u ostatních klanů to vypátrat. Atrakce byly zajímavé – střelba lukem na lidi, bosonohá stezka, trefa na slepo…
Kromě dárků bylo možné získat dublony a nakoupit si za ně v krámku sladkosti. Ty, které nebyly zakoupeny byly rovnoměrně rozděleny mezi klany.
Kolem páté odpoledne přijel traktor, naložili jsme tyče a silní jedinci je odjeli složit na pilu. Pro zbytek tábora připravila Kikina „Slavnost bílého dubu“ Protáhla se do večeře a po ní jsme šli spát.

Pátek 22. 7. 2016
Heslo dne:
Buď věrný své krvi a svému rodu, i kdyby důsledkem měla být smrt
.Služba: Rysi
Jídelníček
Snídaně: pudink, ovoce, piškoty Svačina: jablko Oběd: těstovinový salát Svačina: chleba Večeře: špekáčky, chléb, hořčice
Po snídani jsme se pustili do úklidu tábora, balení kuchyně a přípravy programu na závěrečný oheň.
Po svačině jsme se vydali pro oheň štěstí do přístřeškového lesa.
Úkolem bylo ho přinést a udržet až do zapálení posledního táborového ohně.  Všem klanům  se to podařilo na jedničku, jen při udržování udělali ohně větší než bylo třeba.
Po tradičním opékání špekáčků a oblečení do  krojů byl zapálen závěrečný oheň.
Klany měly připravený pěkný a vtipný program a nakonec následovalo vyhlášení našeho celotáborového snažení. Oheň jsme zakončili písničkou „Jen tak dál“ a odebrali se do jídelny, kde nás čekala tradiční odměna v podobě krásných a dobrých dortů, a také táborová vysvědčení.
Po druhé večeři jsme se odebrali na kutě.

Pořadí jednotlivců:
1. Akičita  Bóďa  115 b.
2. Tirawa Agáta 110 b.
Tirawa Vráťa 110 b.
4. Tirawa Kačitanka 99 b.
5. Tirawa Přemek 94 b.
Wičasa Míša 94 b.
7. Wičasa Cibi 88 b.
8.Waope Kapsa 83b
Wičasa Kája 83 b.
10. Waope Karolínka 82 b.
11. Wičasa Vašík 71 b.
12. Wičasa František 62 b.
Wičasa Marjánka 62 b.
14. Wičasa Radka 61 b.
15. Wičasa Honza 59 b.
Wičasa Bůr 59 b.
17. Wičasa Linda 57 b.
18. Wičasa Honzík 46 b.
19.   Florence 31 b.
20. Wičasa Vojta 27 b.

Bodování tee-pee:
1. Rysi 79 b.
2. Sovy 63 b.
3. Vydry 58 b.
Orli 58 b.

Táborové výsledky klanů:
1. Rysi 122 b.
2. Vydry 115 b.
3. Orli 109 b.
4. Sovy 106 b.

Sobota 23. 7. 2016
Ráno jsme vstali, dobalili osobní věci a pipravili je k naložení na traktor, který je odveze na pilu k přeložení na náklaďák. Ráno trochu pršelo, ale záhy vysvitlo sluníčko, takže i hangár jsme balili suchý.
K snídani jsme měli vánočku s marmeládou a čaj a vyfasovali jsme i jídlo na cestu – chleby s taveňákem a salámem, horalku, jablko, mrkev, a také lahev s vodou.
Ve dvě hodiny na nás čekal v Meziříčí autobus, který nás dovezl na nádraží v Kaplici.
Po poledni jsme se ještě rozhlédli, zda po nás na místě nezůstal nějaký nepořádek a na posledním pracovním nástupu jsme se s tábořištěm rozloučili pokřiky a tradičním zvoláním „Tábor ahóój.“
Na pile jsme se rozloučili se „silnou šestkou“  Pandou, Kráťou, Chmurou, Koksíkem, Brčálem a Oldou, kteří zde budou čekat na nákladní auto, aby do něj přeložili věci a jeli s ním a Xantuškou do Prahy zase vykládat. Auto totiž letos přijelo později odpoledne.  Čekání na vlak nám zkrátila Agi čtením indiánských pohádek na které v programu nedošlo.
Cesta domů proběhla v klidu a bez zvláštních událostí, a tak si nás na nádraží včas rozebrali rodiče.
Tábor byl super a příští rok jedeme zase!

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář