Zpráva Star Gate Command (SGC) z mise 3062172018

Na tajnou základnu v pohraničí se vypravilo celkem 21 nováčků aspirujících na členství v SG týmech, které podnikají výpravy na jiné planety s pomocí zařízení nazývaného Hvězdná brána. Někteří byli způsobilí zařadit se do výkonných SG týmů ihned – to byli ti, kteří brali vážně celoroční výcvik a splnili všechny požadavky. Většina však musela podstoupit ještě intenzivní výcvik na velitelství než mohla být zařazena do misí.
Cílem výprav na jiné planety bylo seznámení se s životem na nich, případně získání technologií, které by mohly pomoci obyvatelům naší planety známé ve vesmíru jako TAURI.
Od Asgarda, který navštívil velitelství jsme se dozvěděli, že používání hvězdné brámy přináší nebezpečí útoku nepřátelských ras, které už zničily život na mnoha planetách. Byli jsme seznámeni s existencí Mezigalaktické aliance světů ve které se vyspělé rasy spojily na obranu proti nepřátelům. Za určitých podmínek získá Tauri  možnost vyjednat své členství v této alianci…. Rozkaz pro všechny SG týmy – udělat vše pro zajištění členství v Mezigalktické alianci světů….

Rozkaz č. 1. na sobotu 30.6.2018
Doprava na základnu SGC,
ubytování, výcvik
Stravování z vlastních zdrojů
Sestava: SGC:
Panda, Kráťa, Koksík, Chmura, Hanka, Olda
VELITELÉ TÝMŮ: SG2: Agi, SG3: Kikina, SG4: Vráťa, SG5: Přemek
TÝMY:
SG2
: Kačitanka, Áta, Cibi, Kája
SG3: Míša, Štěpka, Marjánka, Verča
SG4: Hejkal, Franta, Matla, Bertík, Vašík
SG5:
Kapsa, Bůr, Adam, Bedlík, Vojta
Hlášení o průběhu dne:
Jako nováčci převelení na základnu SGC na jihu země jsme se sešli na stanici metra Strašnická, odkud nás autobus dovezl na základnu. Cestou jsme ještě museli plnit zadané úkoly, převážně zaměřené na schopnost logicky uvažovat. Po příjezdu na základnu nám byly přiděleny ubikace a museli jsme si je zařídit. Také jsme byli seznámeni s tím, do jakých SG týmů budeme přiděleni. Ti z nás, kteří obstáli v celoročním výcviku již měli právo aktivně se účastnit misí, byli to: KAČITANKA, MÍŠA, ŠTĚPÁNKA, FRANTA, KAPSA, BŮR
Po celkem únavném dni jsme se uložili k spánku.

Rozkaz č. 2 na neděli 1. 7. 2018
Služba:
SG5
Hlídky:
0
TS: SG-3
Velden:
Olda
Heslo dne:
Nedělej si starosti s tím, co si o tobě myslí jiní, ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty.
Slovo dne:
lokomotiva
Strava:
snídaně: chleba s marmeládou, čaj    svačina: jablko   oběd: květáková polévka, ovocné knedlíky    svačina:  chleba s česnekovou pomazánkou  večeře: milánské špagety Činnost:
Práce na základně a výcvik Získávání materiálu potřebného pro mise
Hlášení o průběhu dne:
Podle rozkazu jsme dodělávali práce, které bylo třeba na základně dodělat (dozařizování týpí, stavba vlajkoklády a další práce na společných objektech. Doplňovali jsme materiální zásoby (dřevo, chrundí, smůlu). Za tím účelem byly uspořádány opakovaně výpravy do „přístřeškového lesa“. Večer proběhlo hodnocení dne a dozvěděli jsme se něco o oběti potoka Brundibár. Potom už následovala večerka.

Rozkaz č. 3 na pondělí 2. 7. 2018
Služba:
SG2
Hlídky:  SG4+5
TS:
SG4
Velden:
Kráťa
Heslo dne: Život je krátký, proto se usmívej, dokud máš zuby.
Slovo dne:   
 láska
Strava:
 snídaně: krupicová kaše, čaj    svačina:  meloun  oběd: zeleninová polévka, čočka, vejce, okurka    svačina:   chleba s Rybičkovou pomazánkou večeře: těstoviny na sladko
Činnost:
Výcvik v sebeobraně
Příprava na slavnostní zahájení misí
Hlášení o průběhu dne:
Ráno byla rozcvička a potok. Potom byla snídaně. Po snídani byl výcvik v sebeobraně. Po svačině příprava zahajovacího ohně. Pak byl oběd. A po obědě se vztyčoval stožár, nosily se kameny a lavičky. Pak byla večeře. Po večeři jsme se převlékli do krojů a začal zahajovací oheň. Hráli se scénky, zpívaly písničky. Po jeho zakočení kdo chtěl, mohl se jít dívat hvězdářským dalekohledem na hvězdy a poslechnout si odborný komentář od Elišky.

Rozkaz č. 4 na úterý 3. 7. 2018
Služba:  SG4
Hlídky: SG2+3
TS: SG2
Velden:
Kapsa
Heslo dne:
Jediná chvíle, kdy můžeš být statečný, je ta, kdy máš strach.
Slovo dne:        
 odhodlání
Strava:
snídaně:  chleba s čokoládou, melta  svačina:  mrkev  oběd:   chleba s česnekovou pomazánkou  svačina:   oplatka večeře: vepřová pečeně, knedlík, zelí
Činnost:
Celodenní výcvik mimo základnu
Hlášení o průběhu dne:
Ráno proběhlo jako obvykle, rozcvička a potok. Po snídani jsme si sbalili osobní věci, vyfasovali proviant a vydali se do terénu v okolí základny. Šli jsme přes Desky, Hodonice na Hradišťský kopec, kde byl náš cíl. Cestou i na místě jsme procvičovali dovednosti, které jsou nutné pro aktivní účast na misích. Po obědové přestávce jsme se vydali opět na cestu přes Líšov do tábora. Celá výprava se pod velením Kráti poněkud časově natáhla, a tak jsme rádi šli po dobré večeři spát.

Rozkaz č. 5 na středu 4. 7. 2018
Služba:
SG4
Hlídky: SG2+3
TS:
SG2Velden:Koksík
Heslo dne:
Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
Slovo dne:
  chuchvalec
Strava:
snídaně: pudink s piškoty, čaj   svačina: broskev  oběd:  hrachová polévka, vdolky   svačina: jogurt, rohlík   večeře: bramborový guláš, chléb
Činnost:
Doplňkový výcvik
 Sebeobrana
Letní hry
Hlášení o průběhu dne:
Po raním nástupu jsme nacvičovali nástup k Hvězdné bráně. Pokud se objeví jakákoliv aktivace brány, musíme vzít zbraně (tenisák) a co nejrychleji nastoupit k bráně, abychom byli připraveni bránit základnu. Následovala další část výcviku v sebeobraně a užívání znakové řeči.
Po svačině byla prověrka zdatnosti v podobě letních her, kde jsme se museli vyrovnat s běhy, skoky, hody a dalšími disciplínami atletického charakteru. Po obědě pokračoval výcvik a po odpolední svačině následovala další prověrka naší připravenosti, která se nazývá „Bílý náčelník“. Běh vodou, překonávání lanových překážek, rozdělávání ohně, stavba nouzového obydlí…. Večerní poradu přerušila mimozemská aktivace.
Následoval úprk k bráně, co nás čeká? Brána blikala a po chvíli z ní vystoupila postava v níž, zkušenější členové týmů poznali Asgarda, tedy příslušníka spřátelené rasy. Zbraní netřeba. Asgard přistoupil k jednomu z nás, který stál nejblíže bráně a předal mu nějaký válcovitý předmět. Potom beze slova zmizel. Když jsme válec otevřeli, našli jsme v něm dlouhé poselství psané antickým písmem. Bylo nám jasné, že ho musíme nějak vyluštit, a proto jsme se na to šli vyspat.

Rozkaz č. 6 na čtvrtek 5. 7. 2018
Služba:
SG5
TS: SG3
Velden:
Olda
Heslo dne:
Jeden starý přítel je lepší než dva noví.
Slovo dne:
    lívanec
Strava:  snídaně: vánočka, melta    svačina: salátová okurka  oběd:  kuřecí polévka, koprovka, vajíčko, knedlík   svačina:   chlupatec večeře: těstoviny na sladko
Činnost:
lnění požadavků pro účast na misích
Nácvik hbitosti , postřehu a sebeobrany
Vyluštění asgardského poselství
Hlášení o průběhu dne:
Ráno při rozcvičce jsme si všimli papírků se znaky, a tak jsme se jich snažili co nejvíce posbírat. Byly totiž klíčem k vyluštění poselství psaném v písmu Antiků. Během dopoledne se nám podařilo poselství rozluštit. Zde je jeho text:
Obyvatelé Tauri! Již nějakou dobu sledujeme vývoj civilizace na vaší planetě. Nyní, když jste objevili hvězdnou bránu a možnost jejím prostřednictvím cestovat mezi  galaxiemi a planetami, usoudili jsme, že je vaše civilizace vyspělá natolik , že by se za určitých podmínek mohla připojit k mezigalaktické alianci obydlených planet. Na vyspělé civilizce číhá ve vesmíru mnoho nebezpečí a nepřátel a čím silnější a početnější bude, tím budou všechny naše civilizace bezpečnější. Společně čelíme  nepřátelům jakými jsou Orájové a jejich učení počátku s jehož pomocí zotročují živé bytosti, Goauldi, kteří usilují o absolutní nadvládu nad všemi,  replikátoři – stroje, které n sebe dovedou vzít podobu kohokoli a čehokoli a mnozí další. Dříve, než se stanete právoplatnými členy aliance musíte absolvovat řadu misí na jiných planetách, a pokud v nich, podle našeho názoru, uspějete, budete se moci zúčastnit  Velké mezigalaktické konference a vyjednat si podmínky svého členství v alianci. Při misích se seznámíte jak s nepřáteli, tak členy aliance mezi nimiž nejsilnějšími jsou Asgardi, Tokrové, Tolánové… Zprovozněním hvězdné brány  jste se stali možným cílem nepřátelských ras, proto dbejte vysoké opatrnosti při každé mimozemské aktivaci i při misích. Rozhodnete-li se přijmout nabídku členství v alianci, vydejte se bránou na planetu NASYA – P6X-2, kde získáte adresy planet pro své první  mise.
Odpoledne se tedy ti, kteří už mají oprávnění k aktivní účasti v misích vydali hvězdnou bránou na určenou planetu, jejíž adresu si museli zapamatovat. Jejich úkolem bylo získat adresy dalších planet, které mají navštívit. Mise byla splněna a všechny SG týmy se vrátily šťastně na základnu.

Rozkaz č. 7 pátek  6.  7. 2018
Služba:
SG2
Hlídky: SG4+5
TS:SG 4
Velden:  
Kráťa
eslo dne:
Čas si vymysleli lidé, aby věděli od kdy do kdy a za co.
Slovo dne:      čestnost
Strava:

snídaně:  krupicová kaše, čaj  svačina: jablko  oběd: chleba s česnekovou pomazánkou    svačina:  oplatka večeře: Langoše
Činnost:
Mise na planetu    PX6-197- Madrona
Hlášení o průběhu dne:
Ráno jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti, kteří ještě nemají oprávnění procházet zvězdnou bránou na mise se vydali to terénu směrem na obec Lužnice, aby pod vedením Kráti zapracovali na svém výcviku.
Ostatní se v týmech vydali na misi. Naším úkolem bylo odhalit zrádce a prozkoumat terén na planetě.  Po projití bránou měly týmy za úkol  seznámit se s tamními obyvateli jejich zvyky, kulturou a technologiemi. Během cesty kreslení mapy, sběr vzorků rostlin, anketa (pohlaví, věk, z které strany loupají banán, mazání vánočky, dnešní snídaně). Hned na začátku jsme se dozvěděli, že nemůžeme nikomu věřit! Někdo si z minulé mise přinesl parazita.
Cílem hry bylo nenápadně zneškodnit člověka, jehož jméno je na papírku. Pohybovali jsme se v okolí Benešova na Černou a sháněli nejrůznější údaje. A jak to bylo s tou nedůvěrou? Na začátku mise obdržel každý z nás lísteček se jménem někoho z ostatních. Tomu měl v průběhu cesty ukázat kartáček na zuby tak, aby to ostatní neviděli. Někomu se dařilo, někomu ne. Úkol jsme opakovali asi třikrát. Na základnu jsme se vrátili akorát na večeři. Po večerní poradě u ohně jsme šli spát.

Rozkaz č. 8 na sobotu 7.7.2018
Služba:
SG3
TS:
SG5
Velden:
Kapsa
Heslo dne:
Nůž a slovo ber za správný konec
Slovo dne:
     drhlice
Strava:
 snídaně:  poridge, čaj   svačina:   meloun     oběd:  pórková polévka, ovocné knedlíky     svačina:    chleba s marmeládou  večeře:    bramborový kuba
Činnost:
Generální úklid základny
Generální sobní očista
Doplnění materiálu
Mise na planetu P6X-125 Argos
Hlášení o průběhu dne:
Dopoledne jsme se zabývali v rozkaze uvedenými činnostmi a den plynul poklidně. Odpoledne nás opustili Dáša s Eliškou.  Když jsme se pustili do prací potřebných na základně najednou zazněl poplach. Museli ksme nastoupit s osobními věcmi, které nám byly důkladně zkontrolovány a když se ozvala „mimozemská aktivace“. Doběhli jsme k bráně a dozvěděli jsme se, že nás čeká  mise na P6X-125 ARGOS
Podle došlé zprávy je třeba na planetě Argos  získat vzácnou léčivou látku a recept na její výrobu léku. Na planetě je prý téměř stejná atmosféra jako u nás, a tak také se flóra a fauna, až na výjimky, na planetě  mnoho neliší od té naší.
Tamní obyvatelé jsou ochotni se o recept i surovinu nutnou k její výrobě podělit, nikoliv však s kýmkoliv. Jejich společnost, na rozdíl od té naši,  klade důraz na život v souladu s planetou a její přírodou, Všichni  ji dokonale znají a své prostředí neničí.
Život na planetě je mírumilovný, ale jen do  okamžiku, kdy by chtěl někdo planetu napadnout nebo jí svou činností škodit. Pak se Argosané mění ve zdatné bojovníky a svou znalost přírody umí využít proti nepříteli naprosto dokonale a s jistotou vítězství.
Vaším úkolem bude vypravit se na planetu ARGOS jejíž adresu jste získali na planetě NASYA, seznámit se s tamním systémem ochrany přírody a prokázat své znalosti při každoroční slavnosti, kterou Argosané nazývají „Slavnost stromů“. Na zemi se konala  podobná slavnost u jednoho z přírodních národů, který ji nazýval slavností bílého dubu. Není to slavnost v pravém smyslu toho slova, jak ji známe my. Je to spíše zkouška znalostí o přírodě, a kdo v ní obstojí, s tím se Argosané rádi podělí o své specielní znalosti. Protože jsou si naše planety podobné byli jsme požádáni o vykonání této mise. Pokud uspějete, získáme my i planety patřící do mezigalaktické aliance cenný lék.
 Prošli jsme tedy bránou na planetu Argos a pečlivě určovali rostliny, stromy, ptáky a zvířata. V misi jsme obstáli a lék získali. Z mise jsme se vrátili na večeři, po které, jako vždy následoval nástup a večerní porada u ohně. Dnes měl její přípravu na starosti tým SG5. Z uložených 3 slov vytvořil příběh o rajčeti, které na své pouti potkávalo ostatní zeleninu a všichni pluli na katamaránu tak dlouho až se převrátili, a protože zelenina nemůže umřít ani se utopit, vše dobře dopadlo.

Rozkaz č. 9 na neděli 8. 7. 2018
Služba:
SG4
Hlídky: 2+3
TS:
SG2
Velden:Koksík
Heslo dne:
Člověk, který utíká před tím, čeho se bojí, někdy shledá, že si k tomu jen zkrátí cestu.
Slovo dne:   pláteník
Strava:

snídaně: chléb s marmeládou, melta     svačina:  mrkev      oběd: kuřecí polévka, bramborové knedlíky se zelím a cibulkou      svačina: tajná myška věc     večeře:    milánské špagety
Činnost:
Odpočinek na základně,
Výcvik a plnění zkoušek
Mise na planetu P6X-124 CIMMERIA
Hlášení o průběhu dne:
Dopoledne jsme si prali, podrobili se testu ze znakové řeči, který dopadl pro všechny nad očekávání dobře a měli poslední výcvik sebeobrany. Trenér Aleš s Evou, Lukáškem a Danielkou totiž dnes odpoledne základnu opouštějí.
Odpoledne jsme se vypravili na planetu Cimmeria, kde jsme měli zachránit zajaté členy SG1 tím, že jim z ruky strhneme papírový náramek. Po návratu z mise jsme měli najít co nejvíce vzkazů (papírků) od Tokrů a donést je na SGC. Den skončil jako obvykle poradou u ohně.

Rozkaz č. 10 na pondělí 9. 7. a úterý 10. 7. 2018
Služba:
SG5
TS:
SG3
Velden:
Olda
Heslo dne:
Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu
Slovo dne:
   smělost
Strava:
snídaně: pudink, čaj
Činnost:
Mise na planetu P6X-136 KELOWIA
Hlášení o průběhu mise:
Ráno nezačalo pro mnohé z nás moc pozitivně neboť jsme museli vstávat již v 6 hodin ráno. Hned po té, co jsme snědli včera připravený pudink, zabalili si na dvoudenní misi, nafasovali zásobu potravin a vody, se týmy SG3 a SG 5 vydaly do terénu.
Po projití hvězdnou bránou jsme se vydali do Benešova nad Černou, kde jsme měli stihnout autobus odjíždějící v 10,00 hod. do Nových Hradů. To se nám podařilo.
Týmy SG2 a SG 4 se na misi vydali z opačné strany. Budou muset dojít do Nových Hradů a odtud stihnout autobus do Benešova. Vraťme se k nám. Z Nových Hradů jsme se vydali po červené značce do rezervace Terčino údolí a na zříceninu hradu Cukenštejn, kde jsme poobědvali. Do Horní Stropnice byla cesta relativně v pořádku, potom ale začalo nehorázné stoupání. Byli jsme rádi, když jsme se přes Dobrou Vodu doškrábali až na Kraví horu, kde jsme se mohli utábořit.
Před tím jsme se ještě museli vyrovnat se dvěma úkoly. V určnou dobu zatancovat makarenu a jindy odrecitovat první sloku písničky Buráky.
Na Kraví hoře byl naštěstí přístřešek ve kterém jme se rozhodli přespat. A tak po uvaření jídla na vařiči a vyčištění zubů jsme ulehli, doufajíce, že se v noci nic zvláštního nebude dít. Byly asi 3 hodiny ráno když na dřevěný přístřešek začaly dopadat dešťové kapky a někdo na nás posvítil baterkou. Začaly k nám přibíhat ostatní týmy, které tábořily mimo přístřešek. Takže do rána spalo 15 lidí tak na 4 čtverečních metrech.
Po noci plné kvalitního spánku se nám šlapalo hůř. A k tomu trasa vedla z kopce do kopce. No, co očekávat od hřebenovky. Nejdřív na Kuní horu, pak na Cikánský vrch a odtud přes Zaječí vrch do Benešova nad Černou a po benešovce do tábora.Cestou jsme měli nasbírat dvě sklenice borůvek, nést někoho z nás 200 kroků a zpívat Prší, prší jen se leje… Odpočinuli jsme si až po té, co jsme v táboře sundali batohy a najedli se.
Na večerní poradě u ohně jsme si zazpívali oblíbené písničky a šli rádi spát. Zbylé dva SG týmy také absolvovali celou misi v pořádku.

Rozkaz č. 11 na středu 11. 7. 2018
Služba:
SG2
TS:
SG4
Velden:
  Koksík
Heslo dne:
Ten, kdo nedokáže v nouzi zahodit poklad, je spoután.
Slovo dne:  necky
Strava:

snídaně: porridge, čaj   svačina:   banán     oběd:   pórková polévka, bramboráky    svačina: chlupatec     večeře:    těstoviny na sladko
Činnost:
Aktivity na základně
střelba
Hlášení o průběhu dne:
Když jsme se ráno probudili, byli jsme překvapeni z toho, co se během noci v táboře událo. Bůr se probudil u týmu SG4 a Franta u nás. Prohodili se velitelé týmů SG2 a SG3 Kikina s Agi, jídelníčel byl vzhůru nohama, nástěnka obráceně, Pandovo auto bylo zaparkované jinde, také várnice  a Eda (kbelík na odpad) změnily místo.
Na nástupu bylo řečeno, že je 17.11.2033, tudíž státní svátek, a proto byl nástup slavnostní i se zpěvem státní hymny. Ocitli jsme se totiž v tzv. paralelním světě. Naplnila se teorie, že existuje paralelně více světů, ve kterých se dějí stejné věci, žijí stejní lidé a liší se jen v drobnostech. Když jsme se rozkoukali začali jsme pracovat.
Do svačiny jsme hráli hru s míčem nazvanou „hvězdná brána“, v podstatě vybika s přidanými rolemi, replikátor se přidá k tomu, kdo ho vybil, koho se dotkne wraith ten skáče po jedné noze apod.
Po svačině jsme hráli dogeball což je  opět obohacená forma vybíjené. Potom se týmy střídaly střídavě na střelbě z luku, praku, vzduchovky, u hodu granátem a u zdravovědy.
Po večerní poradě u ohně jsme šli spát s nadějí, že se probudíme opět do svého světa a svého času. 

Rozkaz č. 12 na čtvrtek 12. 7. 2018
Služba:
SG4
Hlídky:
SG2+3
TS: SG2
Velden:    
Koksík
Heslo dne:
Slovy můžeš zatajit cokoliv, ale skutky tě prozradí.
Slovo dne:
     neohrožení
Strava:
 snídaně:     svačina:   banán     oběd: květáková polévka, přírodní vepřový řízek s rýží      svačina: jogirt, rohlík    večeře:    milámské špagety
Činnost:
Mise na planetuP6X-111 JUNA
Mise na planetu P3X-141 PANGAR
Hlášení o průběhu misí:
Dopoledne bylo na programu doplňování dřeva a smůly nejen pro základnu, ale i pro misi na daleký ostrov. Po dobrém obědě jsme se dozvěděli, že  Tokrové nás  požádali o průzkum planety P6X-111 JUNA.
Podle jejich zjištění tam žije hojně druhů zvěře, ale její obyvatelé zvířata odchytávají pro chov v klecích nebo zabíjí pro maso, kožešinu či trofeje. Hrozí, že některé druhy budou úplně vyhubeny a je třeba jejich výskyt zdokumentovat.
Obyvatelé JUNY jsou nám k nerozeznání podobní, a proto byl tento úkol aliancí svěřen právě nám. Zapojte se mezi tamní lovce, pytláky a obchodníky a zdokumentujte co nejvíce druhů zvěře. No, znamenalo to, že se hraje Safari! Po léta oblíbená hra na lovce, pytláky, strážce a bankéře.
o této vyčerpávající hře následovala hned další mise na planetu P3x-141 Pangar. Náš úkol spočíval v tom, že jsme si museli svázat šátky a uzlovačkami ruce i nohy, dojít ke hvězdě a odtud se nepozorovaně dostat přes Kráťu ke sprcháči a osvobodit našeho zajatce. Nebylo to snadné, ale zdařilo se. Po večerní poradě u ohně obdrželi velitelé týmů následující rozkaz
Rozkaz  13
V 6,00 hod. ráno bude Váš tým nastoupen u stožáru s kompletním vybavením na jednodenní  misi. První část mise je společná pro všechny týmy. Společně dojedete  do jednoho z historických měst na planetě –  Českého Krumlova. Do města se dostanete zvláštními dopravními prostředky Entů. Na jejich vyspělost jsou překvapivě primitivní..Vypadají jako různě veliké skříně na 4 kolech, vrčí, drncají a nechávají za sebou šedý nebo černý páchnoucí dým. Sonda ukázala, že v jednom z nových  měst na planetě budete muset po nějaké době přesednout do jiného, který vás doveze na okraj města, které je předmětem průzkumu. Podle záznamů ze sondy by to mělo být město poměrně bezpečné, proto si zde můžete bez obav nakoupit potraviny na oběd. Přílohou rozkazu je jistá částka v  měně užívané na planetě. Za ni si musíte pořídit odpovídající zásoby. Nemusíte ji vyčerpat, ale nesmíte ji překročit. Výdaje musíte mít řádně potvrzeny. Nikdo nenakupuje potraviny ani nic jiného samostatně sám pro sebe. Průzkum města provede každý tým samostatně.

Rozkaz č. 14 na pátek 13. 7. 2018
Služba:
SG5
TS:
SG3
Velden:
Olda
Heslo dne:
Knižní moudrost sice rozšiřuje znalosti, ale nerozšiřuje poznání.
Slovo dne:
  pýcha
Strava:
snídaně:
 chleba s ramou, čaj   svačina: jablko  oběd:  chleba, taveňák  svačina:   oplatka  večeře:   segedínský guláš, knedlíky
Činnost:
Mise na planetu P6X-154 ENTAC
 Informace o tom co se stalo na planetě ENTAC
Obyvatelé planety jsou vlastně velmi podobní lidem, jen jejich civilizace je poněkud vyspělejší.  Před mnoha lety se ale rozdělili na dvě silné skupiny Enty a Iteroty. Nejdříve se jednalo jen o politické názory dvou silných vůdců. Jak už to ale bývá, spory a rozdíly mezi oběma skupinami se začaly prohlubovat až skončily u vzájemné nenávisti. Ve městě, které máte za úkol prozkoumat žily obě skupiny pohromadě, ale od rozdělení začalo docházek k násilnostem a vzájemným útokům, Iterotské čtvrtě se „odtrhly“ a vzniklo město ve městě. Věčnými nepokoji a boji lidé obou stran trpěli a vlastníma rukama ničili město,  které ještě před pár desítkami let společně budovali. Ani jedna strana nechtěla ustoupit, každá si na něj činila nárok a chtěla druhou stranu zneškodnit. Když Entové, a Iteroti poznali že ani jedna strana neustoupí rozhodli se uspořádat setkání  na kterém se poprvé za několik desítek let na něčem dohodli.
Obě strany přislíbily že opustí město a začnou si budovat vlastní a původní město že zůstane neutrální oblastí. Tak se i stalo a město kdysi plné života se během pár dní vylidnilo. Jak Entové tak Iteroti si opravdu vybudovali svá města a zatím žádné větší problémy nebyly. Jenže všichni byli na své původní krásné, historické město hrdí a zároveň si vzájemně nedůvěřovali. Obě strany se domnívaly, že ta druhá vyčká a po čase se do města vrátí.
Ve městě se sice pohybovali návštěvníci a kupci, ale trvale zde nežil nikdo. Obě strany, Entové i Iteroti sem vysílali dvojčlenné hlídky, aby střežili dění ve městě, a aby dohlédli na cizince, kteří by v něm chtěli pátrat.

Hlášení o průběhu dne:
Den začal neobvykle brzo. Dle rozkazu jsme vstávali kolem 5 hodiny ranní, abychom byli připraveni k odchodu na misi. Podařilo se a my obdrželi rozkazy, které jsme měli postupně otvírat.
Rozkaz 14 – část 1.
Čeká vás velké město s impozantními budovami, ale chvíli se vám bude zdát, že je tu ticho. jediné zvuky které uslyšíte budou tlukot vašeho srdce a někde v dálce zvuky které připomínají šumění vody. Jinak nic.
Úkol je jasný. Právě teď se vydáváte do města na planetě ENTAC a  musíte zjistit co se dá. …    Pamatujte! Z bezpečnostních důvodů a z důvodů případné dezinformace nesmíte použít žádných místních informačních zdrojů ani mobilní zařízení k získání informací. Mobilní zařízení smíte v nouzi použít jen ke spojení s SGC.  Vše musíte zjistit vlastním zkoumáním, případně rozhovory s obyvateli města. Všechny poznatky, informace, události pečlivě a čitelně zapisujte do expedičního deníku.
Itetroté mají červenou vlajku, proto jejich hlídka nosí často na sobě červené věci a uši si zdobí červenou stužkou. Entové pak mají vlajku modrou, často nosí modré věci a uši si zdobí modrými stužkami. Při prvním setkání by měli být přátelští, proto se spřátelte s tím koho potkáte dříve a on vás přátelsky přijme.
Na znamení tohoto spojenectví vám ozdobí ucho stejnou stužkou, jakou nosí sám a předá vám glejt, aby vám ostatní věřili. A od té chvíle, kdykoliv potkáte své přátele (tedy Iteroty nebo Enty) dají vám stejný glejt. Všechny glejty si dobře uschovejte. Pokud se ale setkáte s těmi druhými, kteří nejso
u vašimi přáteli a oni se někoho z vašeho týmu dotknou, musíte jim odevzdat hned 1 glejt. Pokud nemáte, uloží vám ten, kdo vás polapil nějaký úkol, který budete muset splnit, abyste se bez úrazu vykoupili.
Rozkaz č. 14 – 3. Část
Vydejte se na průzkum a splňte zadané úkoly.  Zpět na tomto místě buďte, bez ohledu na to, kolik jste toho splnili a vypátrali nejpozději v 15, 15 hod.
Vymyslete si skautskou reklamu, předveďte ji  na veřejném prostranství a získejte podpisy diváků. Čím více podpisů, tím lépe. Můžete zopakovat na jiných místech, aspoň jedno vystoupení zdokumentujte.
Získejte do expedičního deníku co nejvíce různých razítek.
Nejdelší ulici ve městě, která vznikla velmi záhy pod hradem pojmenoval na paměť lotrovského sídla Latrán. Tak se jmenuje dodnes.  Pochází název této ulice skutečně od slova lotr nebo existuje ještě jiný výklad  významu tohoto názvu? 
  Statečný rytíř Vítek z Prčice postupně vybudoval velké panství, měl 5 synů a stal  se tak zakladatelem mocného rodu Vítkovců, který měl ve znaku pětilistou růži, a tak byli známí také jako páni z Růže. Vítek měl pět synů mezi které rozdělil své   panství a každý dostal erb s jinými barvami, ale s pětilistou růží.. Zjistěte jak se   tito synové jmenovali, kterou část panství získali a jaké barvy měly  jejich erby. Pozor, jde o historickou skutečnost, nikoliv o pověst, kterou ilustruje obraz „dělení Vítkovců“.
Město kdysi protínala důležitá obchodní stezka, Zjistěte, která to byla, odkud kam    vedla  a  jaký druh zboží byl po ní nejvíce přepravován.
Zjistěte, zda je pravdou, že v řece Vltavě protékající městem bylo možné lovit perly, které se krásou a leskem podobaly perlám mořským. Pokud ano, kde ve městě je bylo možné lovit a jaký druh to byl.
Koho sochy zdobí tento morový sloup?
dy bylo město zachváceno morovou epidemií na jejíž památku byl zbudován    tento sloup?  Kolik šlechtických rodů a kterých vlastnilo krumlovský zámek. Uveďte je od  prvního do posledního.
Ke krumlovskému zámku se váže životní příběh, který se stal velmi známou pověstí. Jde o paní Perchtu z Rožmberka, dceru Oldřicha II. z Rožmberka. Zjistěte, jak to s ní bylo, jak se jí říkalo a pověsti o ní.
No, nebylo toho málo, co jsme měli zvládnout.
Za přidělený peníz jsme si k obědu dali chleba s taveným sýrem.Ve hře jsme byli celkem úspěšní a zjistili jsme spoustu odpovědí na dané otázky. Teď jen aby byly správné.  Všichni jsme se vrátili včas k odjezdu podivným drncajícím a čmoudícím transportérem a byli jsme v SGC zpět včas.
Nejvtipnější, i když ne správné, bylo sdělení, že paní Perchta byla na hradě údržbářkou!

Rozkaz č. 15 na sobotu 14. 7. 2018
Služba:
SG2
Hlídky:
SG4+5
TS: SG4
Velden: Kráťa
Heslo dne:
Štěstí je v nitru člověka, nikoliv mimo něj.
Slovo dne:
   odvaha
Strava:

snídaně:  chleba s čokoládou, melta  svačina:   banán   oběd:   bramboračk, čočka, vejce, okurka   svačina:  chlupatec   večeře:   bramborový kuba
Činnost:
mise na záchranu TAURI
práce mimo SGC
doplňování zásob a materiálu
mise na planetu P6X-154 GLOB
Hlášení o průběhu dne:
Po vydatné snídani jsme se dozvěděli, že se k Tauri blíží asteroid, a že hrozí srážka. Bylo tedy třeba asteroid vychýlit z dráhy tak, aby ke srážce nedošlo. Bylo tedy rozhodnuto vychýlit ho z dráhy pomocí bomby.
Museli jsme si zhotovit z klacků, uzlovaček, šátků, baterky a ešusu vesmírnou loď a doletět s ní do přístřeškáče, kde jsme odhodili bombu a vrátili se zpět. Po návratu jsme zjistili, že asteroid se zemi vyhne i bez vychýlení z dráhy, a tak bylo třeba bombu deaktivovat.
Museli jsme se rozhodnout, za který provázek zatáhneme, aby bomba nevybuchla. Nebylo to lehké, ale nakonec jsme se rozhodli správně
Po svačině jsme vyrazili na tradiční brigádu. Pomáháme při úklidu prostoru pily za což si tam můžeme uskladnit týpiovky a další materiál, aby nám ho nikdo neukradl, jak se už v dávné minulosti stalo. Nejvíce legrace jsme si užili s kolečkem na kterém se vozili zejména Přemek s Vráťou.
Po obědě jsme se vypravili opět na chrastí a smůlu, když jsme se dozvěděli, že členy našeho týmu unesli, a že se je musíme vydat vysvobodit na planetu P6X-154  GLOB, kde je musíme najít. SG5  našel své leny rychle, protože Bůr měl na sobě svítivě modrou bundu, která byla vidět už z dálky. Den byl zakončen opět večerní poradou u ohně.

Rozkaz č. 16 na neděli 15. 7. 2018
Služba:
SG3
TS:
SG5
Velden:   
Koksík
Heslo dne:
Chceš-li se dostat k prameni, musíš plavat proti proudu.
Slovo dne:  Bručoun
Strava:
 snídaně: pudink s piškoty    svačina: meloun       oběd:  kuřecí polévka, bavorské vdolečky, další jídla už záležela na týmech
Činnost:
Trénink na základně
Mise na planetu P3X-131 ORBAN
Hlášení o průběhu dne:
Den začal jako každý jiný – rozcvička, potok, snídaně. Po snídani jsme hráli hru při které jsme si vylosovali vesmírnou loď určité síly a s ní útočili na nepřátelské lodě, které byly v rukou velitelů. Měla-li naše loď menší sílu prohráli jsme a museli si jít k Hance, kde jsme po splnění úkolu získali další loď. Hra nám vydržela až do svačiny. I nástup po svačině vypadal docela normálně, ale jen do té doby než nám řekli, že si máme během 10 minut zabalit věci na 2 dny. A je to tady – robinzonáda, tentokrát v podobě mise na planetu ORBAN.
Honem jsme pádili do týpí ve snaze zabalit si co nejvíce věcí. Po té, co jsme sbalené věci předložili ke kontrole, plnili jsme úkoly za které jsme získávali potraviny. Uzle na čas, uzle po slepu, kimovka, šifra… Vybojovali jsme si (jako SG5) sklenici čočkové polévky, hrách, chleba, mléko, vajíčko, sůl, cukr, ovesné vločky a cibuli. S těžkými batohy jsme se odebrali na místo, kde si máme zbudovat dočasný tábor. Naštěstí to vůbec nebylo daleko. S velitelstvím jsme byli ve spojení s pomocí vysílaček, relace byly stanoveny na každou celou hodinu. Plnili jsme zadané úkoly a čekali na pokyny. Dozvěděli jsme se, že SGC byla přepadena, a že je třeba zneškodnit nepřátelské zařízení. To znamenalo, že mezi 11 hodinou a půlnocí jsme museli proniknout do obřdního týpí, zneškodnit nepřátelské zařízení, vzít si jednu Jesenku (tatranku) a opět se nenápadně vytratit
V táboře samozřejmě hlídali nepřátelé, kteří nám statečně bránili v plnění úkolu. \dokonce proti nám použili i hrozivě vypadající, ostře svítící stroj, který  se pohyboval po louce a odhalil i ta nejlépe skryté členy týmů. I přes toto úsilí nepřátel se mnohým podařilo úkol splnit a po ukončení hry jsme se odebrali do svých přístřešků.

Rozkaz č. 17 na pondělí 16. 7. 2018
Služba:
SG3
Velden:
Kráťa
Heslo dne:
Lidé mají sklon usilovat o to, co je pro ně nejhorší.
Slovo dne:  smrt
Strava:
 snídaně:   týmy  svačina:   banán     oběd:  pórková polévka, ovocné knedlíky     svačina:  jogurt, rohlík   večeře:   bramborový guláš
Činnost:
Návrat z mise
Odpočinek na základně
Hlášení o průběhu dne:
Ráno jsme našli u přístřešku vzkaz, že máme být v intervalu 8,00 – 9,00 hod. u brány, abychom mohli projít zpět na Tauri. Některé týmy zaspaly, a tak o průchod bránou přišly. Po návratu jsme si museli vybalit, uklidit, umýt kotlíky a další nádobí a také sebe. Také jsme ještě dokončovali některé úkoly. Po obědě, při kterém jsme shledali, že v knedlících je nejen ovoce, ale třeba i okurky, vločky, hořčice, banán či masox jsme si užili zasloužený polední klid.
o poledňáku jsme měli s Kráťou povídání o histprickém vývoji map. Zbytek dne patřil hrám s míčem – dogeball, normální vybika a další. Den skončil jako obvykle večerní poradou u ohně

Rozkaz č. 18 na úterý 17. 7. 2018
Služba:
SG4
Hlídky:
2+3
TS: SG2
Velden:
Olda
Heslo dne:
Pomluva je jako uhel, když nespálí alespoň ušpiní
Slovo dne:
   pajdulák
Strava:
 snídaně: chleba s čokoládou, melta    svačina: okurka       oběd:  bramborová polévka, čína s rýží     svačina:     ovocný salát večeře:   těstoviny s mákem
Činnost:
Stěhování a částečná likvidace polní základny
Hlášení o průběhu dne: Dopoledne bylo náročné, protože hned po nástupu jsme si museli zabalit většinu věcí a přestěhovat se do lesa do přístřešků, letos i se svou postelí. Pak přišla na řadu likvidace týpí, protože progňoza počasí je nejistá a týpí se musí přivézt do Prahy suchá. Nejdříve se odkolíkovávalo, odvazovaly se a skládaly liningy, vytloukali kotevní kolíky.
Po poledni, když byly plachty suché byly urychleně sbaleny a uloženy do hangáru. Na tábořišti zůstaly stát jen kostry týpí. Tahle práce trvala až do oběda.
Po poledním klidu potom přišla na řadu Tahatoka, která nám vydržela celé odpoledne. Zahájili jsme týmovou částí, kdy jsme museli štafetově s pomocí ešusu přenést vodu z jedné nádoby do druhé, dále jsme museli přenést co nejvíce vody jen s pomocí šátku a rukou, potom s pomocí uzlovačky a rukou a nakonec přesunout nádobu s vodou pomocí nohou. Potom začala soutěž jednotlivců s mnoha rafinovanými disciplínami. Dalo nám to zabrat.
Na konci dne nechyběla večerní porada s ohněm

Rozkaz č. 19 na středu 18. 7. 2018
lužba:
SG5
TS: SG3
Velden:
Kráťa
Heslo dne:
Budeme silní jen tehdy, když budeme jednotní, a budeme slabí, jestliže se nedokážeme dohodnout.
Slovo dne:  listopad
Strava:
snídaně:  krupicová kaše   svačina:  meloun      oběd:    kuřecí vývar, kuře s bramborem   svačina:   chléb s Rybičkovou pomazánkou  večeře:   bramborový kuba Činnost:
Trénink na základně
Hlášení o průběhu dne:
Dopoledne jsme se snažili při hře zlikvidovat replikátory.  Potom jsme se  vrhli na rozebrání tyčí a jejich složení tak, aby byly připraveny k naložení a odvezení na pilu. Hrály se hry, svlažovali jsme se v potoce.
Večer začala panovat smuteční nálad neboť bylo třeba rozloučit se s naším Slaďoušem (koncentrát do čaje, který mnoha lidem moc chutnal). Každý mu řekl něco hezkého a potom jsme mu vykopali hrobeček, ozdobili ho křížem a jsme zvědaví, zda ho tady příští rok najdeme. Tedy ten hrobeček

Rozkaz č. 20 NA Čtvrtek 19. 7. 2018
Služba:
SG4
TS: SG
5
Velden:
  Koksík
Heslo dne:
Čas se nezpomalí, když před námi stojí něco nepříjemného.
Slovo dne:
 bezohlednost
Strava:
snídaně: pudink s piškoty    svačina:    banán    oběd:  kuřecí polévka, koprovka, knedlík, vejce     svačina:    jogurt, rohlík  večeře:   milánské špagety
Činnost:
Návštěva z planety P6X-192 ALARIS
Úklid polní základny
Hlášení o průběhu dne:
Dnes  nastal čas vyjednávání spolupráce našeho členství v mezigalaktické alianci. Za tím účelem nás navštívili zástupci Asgardů, Tokrů a Noxů. Každý tým dostal soupis věcí, které může či nemůže nabídnout výměnou za něco jiného a členství v alianci. Hra se vyvinula docela zajímavě.
Dokončovali jsme specializace, dopisovali kroniky a po obědě jsme naložili tyče a vyskladnili je na pile u stromu, kde na nás budou čekat do příštího roku. Po návratu do tábora se všichni vystřídali při osobní hygieně, protože zítra už bude zlikvidována vodárna, a tudíž přívod vody nejen do kuchyně, ale i do sprchy. Služba měla plné ruce práce v kuchyni, protože dnes se naposledy vaří na kamnech. Do rána musí vystydnout a budou také demontována. Znamenalo to navařit spoustu čaje a předpřipravit zítřejší oběd. I dnešek byl zakončen večerní poradou u ohně.

Rozkaz č. 21 na pátek 20. 7. 2018
Služba:
SG3
Velden: 
Olda
Heslo dne: Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
Slovo dne:
kontrabas
Strava:
snídaně: vánočka, kakao     svačina: mrkev       oběd:  těstovinový salát     svačina:  jogurt, rohlík   večeře:   opékané špekáčky s hořčicí, chleba
Činnost:
Úklid polní základny
Příprava na ukončení pobytu zde
Hlášení o průběhu dne:
Byla spousta práce s likvidací a úklidem polní základny a s přípravou věcí jak na odvoz, tak zabezpečení, aby je bylo možné příští rok použít. Našel se i čas na přípravu programu k závěrečnému ohni, který se letos povedl venku. Jako tradičně zde došlo k vyhlašování výsledků snažení jednotlivých týmů a jejich členů a k předávání osvědčení o absolvování misí. A jak to letos dopadlo?

BODOVÁNÍ TEE-PEE: 1. SG2 – 67 b.; 2. SG5 -66 b.; 3.  SG3 – 57 b.; 4. SG4 – 54 b.
BODOVÁNÍ KLANŮ: 1. SG2 – 182b.; 2. SG4 – 171b.; 3. SG3 – 151b.;  4. SG5 – 110 b.
VÝSLEDKY TH: 1. SG4 – 117b.; 2. SG2 – 115b.; 3. SG5 – 104b.; 4. SG3 – 94b.
BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ:
1. Áta, Franta – 83 bodů
3. Přemek – 80
4. Cibi, Míša – 76
6. Vráťa – 70
7. Kačitanka –  66
8. Kapsa, Kája – 63
10. Hejkal – 59
11. Vašík – 58
12. Marjánka, Bertík, Bůr, Honzík – 51
16. Matla – 46
17. Štěpka – 41
18. Bertík – 40
19. Adam – 32
20. Verča – 31
21. Vojta – 24

Sobota 21. 7. 2018
Strava:
Snídaně: zákusky, čaj; oběd: balíček na cestu
Činnost:
úklidn a balení
odjezd
Hlášení o průběhu dne:
Ráno jsme si už všechno zabalili, uklidili přístřešky a začali se připravovat na odvoz věcí. V první várce se na traktor naložil inventář, který bude v neděli ráno odvezen nákkladním autem, ve druhé pak naše osobní věci a vybavení, které s námi pojede za týden do Anglie na Eurocamp, a to jsme složili do našeho autobusu na zastávce v Meziříčí.
Hodně se nám líbilo svézt se na plaťáku za traktorem, ale samozřejmě jen po lesní cestě.
Pak už nezbylo než zakřičet společně hlasité ahoj letošnímu táboru a absolvovat cestu domů. Bylo to fakt super a končíme  klasickým heslem „Zemřel tábor, ať žije tábor!“

Ještě se sluší poděkovat celému vedení tábora, a zejména aktivním členům roverského klanu IBIRINOKO Oldovi, Kikině a Agi za práci při přípravě a organizaci tábora a jeho  programu a budoucím členům tohoto klanu Vráťovi, Přemkovi a Kapsovi za dobrou práci, kterou odvedli jako rádcové.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář