Víte, že

Víte že:

 • skauting na světě neexistuje pouze v 5 zemích, kde ještě vládne totalita
 • členy skautského hnutí byla řada osobností z řad našich umělců, sportovců…
 • členy a členkami skautského hnutí jsou na světě i děti z královských rodin, patří to k „dobrému tónu“

Děti z našich oddílů se učí a některé již umí:

 • Být přátelské a hrát fair
 • Plnit své povinnosti a držet dané slovo
 • Správně si poradit za všech okolností a nenechat se šikanovat
 • Nebýt sobecké a pomáhat druhým
 • Rozumět přírodě, pobývat v ní tak, aby ji nepoškozovali, pomáhat jí
 • Dobře se bavit i bez počítačů a drahých hraček

Skautský program

je diferencován podle věku dětí. Méně náročný je pro děti do 11 let a jiný pro děti starší, úspěšně se nám daří pracovat i s dětmi předškolního věku.

Dětí se zúčastňují

 • 1× týdně dvouhodinové schůzky v klubovně nebo na hřišti
 • zhruba 1x měsíčně dostatečně dopředu naplánovaných jednodenních a víkendových výprav mimo město
 • letních táborů, zimních pobytů a dalších akcí

Náklady na činnost

Ve srovnání s jinými dětskými a zájmovými sdruženími a kroužky jsou nízké. To neznamená, že akce a činnost jsou méně kvalitní. Je to proto, že:

 • Účtujeme jen skutečné náklady na akci bez odměn pro vedoucí či refundace jejich mezd.
 • Magistrát hl. m. Prahy umožňuje v některých případech uhrazení dopravy a ubytování na víkendových akcích pražských dětí a mládeže.
 • Roční příspěvek na činnost činí od 1.1.2018 500,- Kč za osobu a rok

Napsat komentář