Stroj času

Deník pradědečka Alfonse

Někdy se stávají neuvěřitelné věci, a také existuje mnoho věcí, které nejde rozumově či na základě vědeckých poznatků vyřešit. Proč si třeba někdo vzpomíná na věci, které ve svém věku nemohl prožít? Proč máme někdy neodbytný pocit, že jsme byli v místech, která nemají s naší planetou nic společného? K čemu vlastně opravdu sloužily pyramidy nebo velké obrazce na náhorních planinách, které lze rozpoznat jen z velké výšky? Kde jsme se tu vůbec vzali?  Je mnoho věcí zahalených tajemstvím

Mnohokrát už někoho napadlo, jaké by to bylo moci se podívat do minulosti a poznat, jak se vlastně věci děly opravdu. Taky se mnoho lidí snažilo sestrojit zařízení, které by takové cestování umožnilo, ale neví se o nikom, kdo by uspěl. Vše kolem této problematiky by stejně podléhalo nejvyššímu utajení a bylo by zcela jistě využito pro vojenské účely.

A tak jde současnost a život v ní dopředu tak, jak má, možná tak,  jak je od někoho předurčeno. A v této naší současnosti našel Ježek o prázdninách na půdě zaprášeny deník svého pradědečka. Když se do něj začetl, nevěřil tomu, co se dozvěděl. Bylo to právě o cestování do minulosti s pomocí nějakého přístroje….. První, co ho napadlo, že pradědeček Alfons to neměl v hlavě v pořádku.

Přece jen mu to ale  vrtalo hlavou. Co kdyby to náhodou byla pravda?!  Čím podrobněji deník četl, tím vice byl zvědavý. A tak se rozhodl, že se o ten příběh podělí alespoň se svými kamarády ze skautského oddílu. Co kdyby je to zajímalo také a pokusili by se hledat pravdu  s ním. Více hlav více ví.

Co bylo vlastně v deníku?

Pradědeček Alfons byl cestovatel. Toulal se po světě a o svých cestách vedl podrobnou dokumentaci. Publikoval hodně cestopisů se svými poznatky a zážitky.Některé zveřejnil, jiné si nechal pro sebe a dobře dělal.

Tak například v jednom městě se dozvěděl o existenci prazvláštní oblasti. Bylo to pásmo, kde se nacházely různé neobvyklé věci, které měly do té doby nevídané funkce a moc. Bylo však velmi nebezpečné se do pásma dostat, ale hlavně se z něj vrátit. Čekalo tam mnoho smrtelných nástrah a oficiálně tam byl vstup zakázán. Šuškalo se cosi o mimozemšťanech, ale nic nebylo jisté

Alfonsovi se podařilo několik výprav do pásma tajně uskutečnit. Osud a hvězdy mu přály, a z každé si přinesl nějaký artefakt. Protože nechtěl, aby se jeho úspěchy v pátrání prozradily, potlačil zvědavost a prokázal, že má  pevnou vůli. Uložil předměty do  přepravní bedýnky s dvojitým dnem a vydal se lodí zpět do své vlasti, tedy do Čech. Doufal, že tady bude moci v klidu své nálezy prozkoumat, tady se o žádném pásmu s podivnými věcmi nic nevědělo. A bude-li opatrný nebude nikomu ani nic podezřelého.

Uchýlil se tedy mimo město a začal vše opatrně zkoumat. Měl velké štěstí, že předměty na které narazil  neměly  smrtící účinky jako většina věcí v pásmu.

Podrobně popsal věc, která ho nejvíce zaujala, i když na první pohled vypadala jako úplně obyčejný předmět denní potřeby.

Zjistil totiž, že s její pomocí může skutečně cestovat časem a stát se jako nezúčastněný pozorovatel účastníkem historických událostí. Chyba byla, že nikdy nevěděl dopředu do jakého období a prostředí se dostane.  Prostě na ten mechanismus nemohl přijít.
Nicméně odvážně podnikl 10 cest a ze všech se vždy úspěšně vrátil přesně do doby do které patřil, nemusel nic nařizovat a seřizovat. Stále tomu nemohl přijít na kloub.
Další záhadou byly podivné kousky papíru s čísly, které se objevovaly nečekaně po každém výletu do historie.

Když vyprchalo první nadšení z tak neuvěřitelného objevu a neskutečných cest za poznáním, uvědomil si Alfons, že by mohlo být velice nebezpečné, kdyby se stroj dostal do rukou někoho, kdo by ho zneužil v neprospěch ostatních. Rozhodl se ho tedy  zničit.

Pak mu to ale nedalo, přece jen to byl zázrak! A tak se rozhodl, že ho pečlivě ukryje a cestu k němu zkomplikuje tak, aby ho někdy třeba objevil jen člověk, který na to bude  dostatečně chytrý.
Ten, který s ním bude umět  zacházet, který by ocenil výlety do historie o které se zatím jenom učil a měl odvahu je uskutečnit.
Ten, který bude dostatečně zdatný, aby ho případné cestování časem nezničilo a s dostatkem charakteru a silné vůle, aby tajemství stroje neprozradil a stroj samotný nezneužil.

Samozřejmě se všichni rozhodli, že se stroj pokusí najít. Pro jistotu každá družina samostatně, aby nikdo nezopakoval případnou chybu druhého, a také bude větší šance na úspěch. Pokud se to opravdu podaří a stroj bude opravdu  fungovat, pak by ho samozřejmě využili všichni společně.

Nikdo tomu ještě nevěřil, ale zvědavost a touha po dobrodružství zvítězila. Co kdyby přece jen !?

Vy odvážní, kteří se pokusíte použít ten, pravděpodobně mimozemský, zázrak musíte napřed složit přísahu mlčenlivosti a věrnosti. Musíte slíbit, že za nic, nikomu a nikdy neprozradíte co zažijete. Pokud se vás vydá na cestu více společně, jeden z vás nechť přečte přísahu a všichni ji potvrďte větou „Tak přísaháme“. Stejnou přísahu musí složit každý, kdo by sek Vám přidal před svou první cestou.

Přísaha
Přísahám, že za nic, nikomu a nikdy neprozradím nic o tom, co najdu a zažiju!“
Hodně štěstí.
Alfons

Ti, kteří byli na výpravě pod stany i ti, kteří byli na výpravě do Staré Boleslavi mají složenou přísahu a už vědí, jak stroj funguje. Ostatní to čeká!

Na první cestě do minulosti jsme se ocitli v roce 935 v den zavraždění knížete Václava. Připomeňte si tuto dobu tím, že si na papír formátu A5 nakreslíte portrét sv. Václava vlastní rukou a k tomu si zapíšete následující informace, které si zjistíte:
a) jak se jmenovaly jeho matka a babička
b) kým a kde byl vychováván
c) na které naší minci je vyobrazen
d) čim byl a je pročeský stát
e) co slavíme vždy 28. září
Tento list si pak přidáte do euroobalu ve svém zápisníku. Získáte tak sobě i svému klanu body. Zprávu  splnění úkolu pošli mailem spolu se splněným úkolem z klanovky.

 Na druhé cestě do minulosti jsme se dostali do doby Karla IV. a máme pomoci stavět Karlův most. Úkoly jsou:

A. napsat na email  premysl.brajer@gmail.com co nejdříve odpovědi na následující otázky:

  • Kdy se narodil Karel IV.? (zisk 15 puten alty)
  • Najděte co nejlepší zajímavost z jeho života (zisk až 75 jednotek kamene)
  • Zjistěte jména manželek Karla IV. (zisk 15 puten alty
  • Kdo byli rodiče Karla IV. (zisk 15 puten malty)
  • Jakým všem zemím Karel IV. vládl (zisk 15 puten malty)
  • Co všechno dal Karel IV. postavil? (čím víc, tím lépe, zisk až 15 puten malty a 50 jednotek kamene)

B. Poslat odpovědi či důkazy splnění úkolů z karanténních úkolů na klanovky na email hanka.zelva@gmail.com
Úkoly můžete splnit i zpětně a nezapomeňte na fotoggrafickou hádanku ze zimního tábora.

C. Zapojit se do akce  „ptačí hodinka“. Jedná se o pozorování ptáků. Informace o akci najdete na následujícím odkazu. 🦜 https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe  Za splnění úkolu všemi členy družiny získáte 50 vajíček a 75 puten malty!

Zajímavosti z té doby naleznete v tomto souboru  Karel IV

 

Na třetí pokus nás stroj času zanesl do doby Rudolfa II., která byla zajímavá alchymisty, hbězdáři, astrology… patí sem jména jako Tycho de Brahe, Johannes Kepler, magistr Kelly

V následující prezentaci se můžete s touto dobou seznámit. Čtěte pozorně, bude to na příštích klanovkách potřebovat!RUDOLF II

Čas letí a virus řádí dál, ale náš stroj času nezahálí a tentokrát nás zanesl do dramatických let 1938 – 1941 a doporučil nám zaměřit se na Mladého hlasatele a Rychlé šípy, které začaly v tomto období vycházet. Jakoby věděl, že každý rok touto dobou se vypravujeme do Stínadel…

Něco o té, historicky neradostné době, se můžete dozvědět v následující prezentaci

rychkesipy

Tak jsme po Velikonocích zase pokoušeli stroj času. A tentokrát jsme urazili pěkný kus cesty. Ocitli jsme se ve starověkém Egyptě. Našli jsme tam destičku se znaky jejíž obsah musíme vyluštit. Abychom tam byli v bezpčí, musíme se do další schůzky zpaměti naučit raní modlitbu. Destičku i molditbu naleznete v přiloženém souboru.

egypt3

Jak vyrobit papyrus?
Výroba papyru
Potřeby – staré noviny, škrob, pruhy látky, mixér (alespoň ruční)

Výroba papíru z novin. Roztrhání papíru na malé kousíčky, namočení do vody, další rozcupování kousíčků, poté přidání škrobu jako lepidla a výroba ručního papíru (papyru). Sušení. Poté na něj můžeme malovat obrazy. Vyrobí si každý do příští schůzky (21.4.) a bude mít připraveno po ruce při klanovce.

 

Komentáře nejsou povoleny.