Měsíc vran

Pandemie COVID-19 přerušila naši činnost, takže schůzky ani výpravy se nebudou konat dokud neskončí nouzový stav.
Díky internetu, webu a sociálním sítím však nemusíme ztratit kontakt úplně. Je to důkaz toho, že pro všechno, nejen pro oheń platí „Dobrý sluha, ale zlý pán“.
Rádcové družin dostali úkoly, které mají rozdělit svým členům prostřednictvím emailů. Jak se s tím popasují, uvidíme.
Navíc jsme na tomto webu založili stránku „Karanténa“, kde se budou postupně objevovat různé úkoly a kvízy. Každý by si měl založit sešitek, kam si bude psát vylušténé zprávy, odpovědi na otázky, kreslit obrázky, apod. Až se zase sejdeme, sešitky si vybereme a odměníme snahu a píli nejen bodíky do celoroční hry,
A nezbývá než si přát, abychom tuto nepříjemnou situaci přežili ve zdraví a mohli se zase normálně scházet, jezdit na výpravy a na tábory. Držte se!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Měsíce sněhu a hladu

Přes neutěšený stav naší klubovny činnost nadále pokračuje obvyklým tempem. Klany dále v rámci celoroční hry, putují po vlastech českých v pozici kočovných hereckých společností. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Měsíc dlouhých nocí

Na schůzkách jsme se věnovali přípravě na tradiční vánoční schůzku, již roky známé pod názvem „Vánoce zvířátkům a sobě“. To proto, že vyrobíme ozdoby vhodné pro konzumaci zvěří a těmi pak na tradičním místě ozdobíme stromek. Odpoledne se sejdeme v klubovně s rodiči a kamarády, pro které máme připravený program a  drobné pohoštění.
Nejinak tomu bylo i tento rok. Jen druhá část byla tentokrát, vzhledem k neutěšenému stavu naší klubovny, v kinosále zapůjčeném od muzea Policie ČR, za což velice děkujeme a velmi si té možnosti vážíme. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

MY A MĚSÍC BLÁZNŮ

NÁŠ MĚSÍC BLÁZNŮ

I přes problémy, která nám působí stav naší klubovny se naše činnost nezastavila. Scházíme se na pravidelných schůzkách a jezdíme na výpravy.
Obecní úřad nám povolil až do konce června užívat jako náhradní prostory za klubovnu volný byt ve stejném domě za což moc děkujeme a jsme  moc vděční.
Naše družiny proměněné v rámci celoroční hry na kočovné divadelní společnosti pomalu postupují po mapě centimetr po centimetru, aby se dostaly na co nejvíce štací. Zatím jsou všichni na druhé štaci a svá divadelní představení předvedou v pátek 13. prosince.

Rysi dokázali stoprocentní účastí na 4 akcích v celém uplynulém období získat vůz, takže už nemusí všechno „tahat“ v ruce a na zádech, ale mohou si to naložit. Vůz však musí táhnout sami. Koně získají za opakovaně kompletní osobní věci všech členů na akci. Snažte, se, budete mít před ostatními náskok! Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Měsíc padajícího listí

I přes problémy, která nám působí stav naší klubovny se naše činnost nezastavila. Scházíme se na pravidelných schůzkách a jezdíme na výpravy. Naše družiny proměněné v rámci celoroční hry na kočovné divadelní společnosti pomalu postupují po mapě centimetr po centimetru, aby se dostaly na co nejvíce štací. Svou první štaci mají za sebou Rysi, Lasičky a naši nejmenší, Bobři. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Utíká to, utíká

Ani jsme se neohlédli a je za námi září – měsíc lovu. Bez ohledu na stavební práce v klubovně jsme na další stezku kmenové činnosti vykročili rázně a s několika nováčky, i když jejich počet zdaleka neodpovídá zájmu projevenému na akci „Volný čas na Trojce“

První víkendová výprava nás zavedla opět na Pankrác, kde jsme spali pod stanem na jedné pěkné zahradě. Bylo nás více než 20 a perfektně jsme si to užili. Seznámili jsme se s Malíčky a s Neználkem a plnili jejich úkoly. Byly jsme rozděleni do trojic a navštívili jsme zříceninu hradu Buben a zahráli si spoustu zajímavých a veselých  her. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Prázdniny skončily, nová stezka kmenů začíná

Na konci prázdnin absolvovali 3 z našich mladých vedoucích týden na vůdcovském kurzu a patří jim pochvala za dobrou reprezentaci naší party.
Včera jsme se po prázdninách sešli na akci Městské části Praha 3 „Volný čas na Trojce„, aby se o nás vědělo, a abychom ukázali, co všechno umíme. Sešlo se nás většina, nepřítomní byli omluveni a na první výpravu nás pojede 22, takže zhruba polovina. Řada členů přešla totiž na nové školy a mají tzv. „adaptační“ soustředění.
Klubovna je stále ve víru stavebních prací, ale přední část je použitelná. V klubovně budeme tedy, dokud to půjde s ohledem na počasí, schůzky jen zahajovat a zakončovat. Choďte proto včas.
Rádi přivítáme nováčky jak ve věku Bobrů (od 5 let), světlušek a vlčat (od 7 let) skautů a skautek  (od 11 do 13 let). Najdete nás každou středu od 16,30 do 18,30 hod. v naší klubovně.
Těšíme se na všechny nové kamarády a kamarádky.

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Tábor sedmi kamínků

Letošní tábor byl táborem významných událostí.
První bylo postavení nové kuchyně, která se opravdu povedla a všem, kteří pomáhali, a nebylo jich málo, patří velké poděkování.
Poprvé s námi byli na táboře naši nejmladší předškoláci Bobři a pod vedením Míši a Švestky zvládali vše perfektně, program měli částečně vlastní a chodili brzo spát. Poděkování patří  Míše a Švestkovi za trpělivost a péči, statečným Bobrům za odvahu – Luki, Páťa, Ondra, Verča umííí.
Na tomto místě proběhl již 30. tábor,  a tak poděkování patří všem, kteří se o to v průběhu času zaloužili. Nejvíce Kráťovi, Pandovi a Hance, kteří byli na všech táborech. Díky také všem, kteří přijeli nebo chtěli přijet vzpomenout na své tábory u slavnostního ohně.
Tábor letos připravovali a vedli samostatně Olda, Agi a Kiki, dělali to dobře a zaslouží si obdiv a pochvalu.
A vlastně je potřeba poděkovat všem účastníkům, že dokázali vzít společně za práci když bylo třeba, že už se naučili dobře vařit, a že si vytvořili dobrou partu. Snad jim to vydrží co nejdéle. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Měsíc sazenic a měsíc růží

Naše činnost – klanovky i výpravy – pokračuje, i když momentálně máme z klubovny staveniště díky rekonstrukci domu a budování výtahu, který bude mít šachtu na chodbě naší klubovny.
Stanování na Pankráci
Nebylo protestní akcí vzhledem k současnému stavu klubovny, ale výpravou pod stany na Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Co bylo v měsíci trávy

V tomto měsíci proběhly hned dvě naše akce na které se hodně těšíme. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář